ایران

أنت هنا

مصدر هام: 
United States Commission on International Religious Freedom

بخش ایران - گزارش سالیانه ۲۰۱۵

کمیسیون ایالات متحده ء آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی (یو اس سی آی آر اف) یک نهاد جداگانه و مجزا از وزارت امور خارجه این کشور است. این نهاد توسط کنگره ایالات متحده ایجاد و بخش مستقل مشورت دهی است که مورد حمایت هر دو حزب در دولت ایالات متحده آمریکا می باشد و وظیفه اش نظارت در امور آزادی مذهب در سراسر جهان است و سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره عرضه می دارد. کمیسیون ایالات متحده ء آمریکا روی آزادی مذهبی بین المللی این پیشنهادات را روی حکم تندیسی ما و ضوابطی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی هست، پایه ریزی میکند. گزارش سالانه 5102 شرح سر انجام کار یک ساله این نهاد توسط اعضای هیئت و ماموران مسلکی هست که بد رفتاری ها و خشونت ها را در منطقه مستند میکند و سیاست های مستقل پیشنهادی را به دولت ایالات متحده آمریکا ارائه میدهد. گزارش سالانه 5102 دوره ء را تحت پوشش قرار میدهد که شروع آن ژانویه 10، 5102 و ختم آن ژانویه 10، 5102 هست. هرچند، در بعضی موارد این گزارش رویداد های مهم و قابل توجهی را همچنان یاد آوری میکند که بعد از دوره یک ساله یاد شده رخ داده اند.

ایران

یافته های مهم و کلیدی: شرایط بد آزادی مذهب در ایران، مخصوصاً برای اقلیت های ادیان دیگر به ویژه برای بهاییان و نو کیشان مسیحی، و سنی مذهبان بدتر شده است. مسلمانان صوفی مذهب و شیعیان دیگراندیش همچنان با اذیت و آزار، بازداشت، و زندانی شدن رو برو بودند. از زمانی که رئیس جمهور حسن روحانی در اگست سال 5101 قدرت را به دست گرفت، تعداد افراد از اقلیت های مذهبی به خاطر اعتقادات دینی شان زندانی گردیده اند، بیشتر شده است. دولت ایران هنوز هم به نقض روشمند، مداوم، و فاحش آزادی مذهبی به شمول حبس طولانی، شکنجه، و اعدام های بیشتر، و یا به صورت کلی، به متهم ساختن و اعدام کردن افراد مبنی بر اعتقادات مذهبی آنها ادامه می دهد. اگر چه بنگاه روحانیونی ایران نشان داد که به گرایشات ضد یهودی خویش ادامه دادند، سطح سخن سنجی های آنان به ضد یهودیان توسط ماموران دولتی ایران در طول سال گذشته کاهیده است. از سال 0111 به اینسو، وزارت خارجه آمریکا طبق قانون بین المللی آزادی مذهبی سال 0111 (آی آر اِف اِ )، ایران را به عنوان "کشوری با مسئله ویژه" و یا (سی پی سی) قلمداد نموده است که چنین قلمداد در این اواخر در ماه ژوئیه 5102 صورت گرفت. ماموریت ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی باز هم پیشنهاد نموده است که ایران به عنوان یک کشور سی پی سی قلمداد شود.

پس زمینه

کشور جمهوری اسلامی ایران یک جمهوریت آخوند سالاری است که مذهب فقه جعفری اسلام (شیعه) دوازده امامی را به عنوان مذهب رسمی این کشور میداند. در حالیکه قانون اساسی ایران مسیحیان، یهودان، و زرتشتیان را به عنوان اقلیت های مذهبی محفوظ می پندارد، هنوز هم جمهوری اسلامی ایران به شهروندانش بر اساس ملحوظات مذهبی و یا عقیدتی تبعیض را روا می دارد چون همه قوانین و مقررات کشور بر بنیاد معیار خاص اسلام شیعه یی استوار است. پنج کرسی در مجلس ایران برای اقلیت های مذهبی، که به رسمیت شناخته شده اند، اختصاص داده شده است که شامل دو کرسی برای مسیحیان ارمنی، یک کرسی برای مسیحیان آشوری، و یک یک کرسی هم برای یهودیان و زرتشتیان می باشد. از انقلاب 0191 تا اکنون، تعداد زیادی از اعضای اقلیت های مذهبی به دلیل هراس از پیگرد و تعقیب قانونی از کشور فراری شده اند. کشتار، بازداشت، شکنجه و بد رفتاری های جسمی بر زندانیان در سال های اخیر افزایش یافته است، و همچنان این موارد شامل مسلمانان دگراندیش و اقلیت های مذهبی میشود که اندیشه ها و افکار آنان برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تهدید آمیز پنداشته می شود. دولت هنوز هم از قوانین مذهبی برای سکوت سازی اصلاح طلبان، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران استفاده می کند تا مانع شود آنها از حقوق محفوظ بین المللی آزادی عقیده و از حق بیان شان بهره مند گردند.

رئیس جمهور حسن روحانی از زمان انتخابش در ژوئن 5101 تا کنون هنوز هم به وعده های، که در جریان پیکار انتخاباتی اش برای تقویت حقوق و آزادی های فردی اقلیت های مذهبی داده بود، عمل نکرده است. شکنجه جسمی، آزار و اذیت، حبس، بازداشت، و زندانی ساختن این افراد ادامه یافته است. حتی بعضی از اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، که در قانون اساسی حقوق ایشان محفوظ دانسته شده است، به شمول یهودی ها، ارمنی ها، آشوری های مسیحی، و زرتشتی ها با آزار و اذیت، هراس، تبعیض، بازداشت، و حبس و زندانی شدن مقابله می کنند. اکثریت شیعه مذهبان و اقلیت سنی مذهبان به شمول روحانیون دگراندیش مورد تحقیر، آزار و اذیت قرار گرفته اند و تحت توقیف نگه داشته شده اند. دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش مورد تعدی قرار گرفته اند، قسمی که چندین تن از این افراد به مرگ محکوم و حتی بعضی از آنان به دلیل جرایم در خور اعدام - "راه اندازی جنگ بر ضد خداوند" اعدام شدند.

شرایط آزادی مذهبی 5102 – 5102

مسلمانان: در طی چند سال اخیر دولت ایران مجازات شدید حبس و زندانی کردن را بالای افراد برجسته اصلاح طلب شیعه مذهبان اکثریت تحمیل نموده است. ماموران دولتی تعداد زیادی از این افراد اصلاح طلب را به جرایم "اهانت به اسلام،" انتقاد از جمهوری اسلامی، و نشر مطالبی که به اصطلاح از معیار های اسلامی منحرف شده بودند، متهم نموده اند. یکی از رهبران شیعه مذهب – آیت الله محمد کاظمانی بوروجردی همچنان به حبس 00 ساله خود در زندان به سر میبرد، و دولت فعالیت های مذهبی او را ممنوع نموده و منزل و اموال او را ضبط کرده است. او از بدرفتاری ها و خشونت های جسمی و روحی در زندان رنج برده است. نظر به یک گزارش ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در اکتبر 5102، در حدود 021 مسلمانان سنی مذهب به دلایل اعتقادات و فعالیت های مذهبی خویش بازداشت و زندانی شده اند. بیشتر از سی تن به جرم "دشمنی با خدا" منتظر اعدام هستند، که این هم در اقدامات قانونی و دادخواهی های عدلی نا منصفانه رخ داده است. رهبران اقلیت های سنی مذهب قادر نیستند تا برای خود مسجدی در تهران اعمار نمایند و گزارش های داشته اند که مورد تعدی قرار می گیرند که از جمله می توان محدودیت ها در انجام مراسم مذهبی و حبس و تعدی روحانیون سنی مذهب و ممنوع ساختن آموزه های سنی در مدارس دولتی را بر شمرد. ماموران دولتی ایران آثار ادبی و مساجد سنی مذهبان را در شرق ایران ویران کرده اند.

دولت ایران همچنین به آزار و اذیت و بازداشت اقلیت های مسلمانان صوفی مذهب، به شمول رهبران و علمای برجسته نعمت الهی گونابادی، و وضع محدودیت ها و ویران نمودن مراکز دعا و عبادت و حسینیه ها (دیدارگاه های مذهبی) پرداخته و ادامه داده است. در طی سال گذشته، ماموران دولتی ایران صد ها تن از صوفی ها را حبس، زندانی و جریمه نموده و آنها را تازیانه زده اند. در ماه مه 5102 ، در حدود 12 تن از صوفی مذهبان به دلایل مذهبی و اعتقادات و فعالیت های مذهبی شان بازداشت و هر یک از مدت سه ماه الی چهار سال زندانی شدند. بر علاوه، 01 تن از فعالان صوفی مذهب یا همچنان در زندان به سر می بردند و یا متنظر پیگرد قانونی و عدلی و یا اتهامات بر علیه ایشان هستند. تلویزیون دولتی ایران همیشه برنامه هایی پخش می کند که صوفیسم و یا عرفان گری را دیو سار می کند.

بهاییان: بهاییان بزرگترین اقلیت غیر مسلمانان در ایران اند که از دیر زمانی مورد بی حرمتی شدید قرار گرفته و به ویژه از لحاظ آزادی مذهبی حقوق شان از دیر زمانی زیر پا گذاشته شده است. نفوس بهاییان در ایران حد اقل به 111111 تن می رسد ولی دولت آنها را به دید مرتد و کژکیش می بیند. بنا بر این، دلایل سرکوبی بهاییان از دید دولت ایران ارتداد و از دین

برگشتگی شان می باشد. از سال 0191 به این طرف، دولت ایران بیشتر از 511 تن از رهبران بهاییان را کشته و یا اعدام نموده است و بیشتر از 01111 تن از بهاییان را از وظایف حکومتی و دانشگاه ها برکنار نموده است. اگر چه دولت ایران اعلام نموده که بهاییان میتوانند آزادانه به دانشگاه ها بروند اما سیاست ممنوعیت بهاییان از تحصیلات عالی هنوز هم پابرجاست. از سال 5112 به اینسو بیشتر از 921 تن از بهاییان الکی و بر پایه ی داوری و ترجیح فردی مورد بازداشت قرار گرفته اند.

از فوریه ی 5102 تا کنون، بیشتر از 011 تن از بهاییان فقط به خاطر عقاید مذهبی در زندان به سر می برند. از جمله هفت تن از رهبران بهایی شامل اند که می توان از فریبا کمال آبادی، جمال الدین خان جانی، عفیف نایمی، سید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، و وحید تیز فهم یاد آور شد. همچنان میتوان از زندانی های بهایی یاد کرد که استادان و کارمندان اداری موسسه تحصیلات عالی بهایی می باشند. در طول یک سال گذشته حادثه های خشونت آمیزی که بهاییان و املاک شان را هدف قرار داده است، افزایش یافته است و ده ها تن آنان در سراسر کشور به شمول تهران، اصفهان، مشهد و شیراز بازداشت شده اند. رویداد های خشونت آمیز علیه بهاییان و املاک آنان تشدید یافته است. در ماه فوریه ء سال 5102 سه تن از بهاییان در یک حادثه مجرمانه ی تنفر مذهبی با ضرب چاقو شدیداً زخمی شدند ولی از مرگ نجات یافتند. تا حال هیچ کس بخاطر آن جرم بازداشت نشده است. در ماه آوریل سال 5102، ماموران دولتی ایران در شیراز آغاز به تخریب یکی از گورستان های تاریخی بهاییان نمودند. در ماه اکتبر سال 5102، در حدود 11 دکان های بهاییان در ولایت کرمان به زور مسدود شدند. در سال 5102 در حدود 2111 مقاله طرفدار دولت ایران و نشریات علیه بهاییان به نشر رسید که تعداد آن نسبت به سالیان قبلی به مراتب بیشتر بود. در پیش نویس منشور حقوق شهروندان دولت ایران، که در ماه نوامبر سال 5101 به نشر رسید، آمده است که حقوق اقلیت های به رسمیت شناخته شده محفوظ است اما بهاییان از چنین حقوق محافظت قانونی مستثنا اند.

مسیحیان: در طول سال گذشته چندین رویدادی رخ داده است که ماموران دولتی ایران به کلیسا ها تاخت و تاز نموده و یورش برده اند، اعضای کلیسا را تهدید نموده اند، و رهبران و عبادت کنندگان کلیسا را بازداشت نموده و زندانی ساخته اند. از سال 5101 تا اکنون، ماموران دولتی ایران خود سرانه در حدود 211 تن از مسیحیان را در سراسر کشور بازداشت نموده و تحت توقیف نگه داشته اند. از ماه فوریه 5102 تا به حال در حدود 11 تن از مسیحیان به دلیل اعتقادات مذهبی و یا فعالیت های مذهبی شان یا در زندان به سر برده اند و یا هم تحت توقیف قرار داده شده اند، و یا منتظر داد رسی خویش بوده اند.

در طول این گزارش، گروه های حقوق بشر در داخل ایران گزارش دادند که بد رفتاری های جسمی و لت و کوب مسیحیان در زندان ها افزایش یافته است. بعضی از فعالان معتقد اند که چنین خشونت های بدنی علیه نو کیشان مسیحی بوده است که رهبران کلیسا های مخفی بودند و اتهامات علیه آنان این بوده است که آنها می خواستند دیگران را به آیین مسیحیت دعوت نمایند. در ماه دسامبر 5102، ماموران دولتی ایران به تعدادی از خدمات کریسمس تاخت و تاز نموده و یورش بردند و ده ها تن از اعضای کلیساها در تهران را بازداشت نمودند. در ماه اکتبر سال 5102، سه تن از نو کیشان مسیحی – سیلاس ربانی، عبدالرضا حقنژاد، و بهنام ایرانی به جرم " تهدید به امنیت ملی ایران " و "از بین بردن نظام کشور" برای مدت شش سال حبس در زندان های دوردست کشور محکوم شدند. در ماه دسامبر، ربانی و حقنژاد بیگناه دانسته شده و آزاد گردیدند. آقای ایرانی هنوز در حبس شش ساله اش به سر میبرد. نو کیش مسیحی آقای فرشید فصیح که در سال 5101 بازداشت شده بود و در سال 5105 به دلایل فعالیت های مذهبی اش برای شش سال حبس در زندان محکوم گردید. وی همچنان در آوریل 5102 مورد لت و کوب مخافظین امنیتی در زندان ایوین قرار گرفت و بدنش زخم برداشت. در ماه اگست، وی به زندان راجای شهر انتقال یافت که بیرون از تهران هست، و در ماه دسامبر یک سال به حبس وی افزوده شد و دلیل آن یورش در زندان ایوین بود.

سعید عابدینی، یک تن از کشیشان مسیحی آمریکا یی که در ایران متولد گردیده بود به دلیل فعالیت های مذهبی اش در نهضت کلیسای مسیحیان به جرم "تهدید به امنیت ملی ایران" بدون مراحل قانونی در ماه ژانویه 5101 به هشت سال زندان محکوم گردید و مجرم شناخته شد. وی هنوز هم در حبس به سر میبرد. در حالی که از ماه سپتامبر 5105 تا به حال در زندان ایوین به سر میبرد، وی هفته ها را در زندان انفرادی گذشتانده و مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. در ماه نوامبر 5101 وی به زندان راجای شهر انتقال یافت در حالیکه این زندان به خاطر وضعیت نامطلوب و ناخوشایند بهداشتی شهرت دارد. در ماه مارس 5102 ماموران زندان آقای کشیش عابدینی را مورد لت و کوب قرار دادند که منجر به این شد تا وی به بیمارستان انتقال داده شود و برای دو ماه تحت جراحی و تداوی قرار بگیرد که در جریان لت و کوب به وی آسیب رسیده بود. در ماه مه 5102 کشیش عابدینی برای بار دوم وقتی از بیمارستان خارج شده و راهی زندان بود، مورد لت و کوب قرار گرفت.

یهودیان و زرتشتیان: دولت ایران به پخش کردن اظهارت ضد یهودیت و هدف قرار دادن جامعه یهودیان به خاطر "روابط نزدیک با اسرائیل" ادامه می دهد، هرچند این موارد به پیمانه سال های قبل آن قدر چشمگیر نبوده است. در سال 5102 روحانیون بلند رتبه در مساجد اظهارات ضد یهودی شان را ادامه دادند و دولت ایران کنفرانس تکذیب قربانیان یهودی و یا هولوکاست را، که در سال 5101 لغو گردیده بود، به مقام سابق آن برگشتاندند. برنامه های متعددی در تلویزیون دولتی نشر می شوند که پیام های ضد یهودی را ترویج می کنند. تبعیض رسمی دولت علیه یهودیان هنوز هم چنان گسترده بوده است که به ترویج فضای تهدید آمیزی برای تقریباً 51111 تن از اجتماع یهودیان پرداخته است. یک مورد مثبتی که دیده میشود، این است که سر از فوریه 5102، دولت دیگر لازم نمی داند تا شاگردان یهودی در یوم سبت در کلاس های درسی ایشان حاضر باشند. در سال های اخیر، تعدادی کثیری از زرتشتیان که در حدود 11111 الی 12111 تن می باشند، از شرایط سرکوب گری و تبعیض آمیز شدید رنج برده اند. حد اقل چهار تن از زرتشتیان ، که در سال 5100 به دلایل تبلیغ آیین زرتشتی، کفرگویی، و سایر اتهامات دورغین و پرونده سازی شده محکوم گردیدند، هنوز هم در زندان به سر می برند.

مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران: ماموران دولتی ایران به طور همیشگی روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، و مدافعان حقوق بشر را که کدام مطلب انتقادی را در مورد انقلاب اسلامی و یا دولت ایران می گویند و یا می نویسند، تحت توقیف قرار داده و آنها را آزار و اذیت میکنند. در طول سال گذشته تعداد زیادی از وکلای دادگستری ، که از حقوق بهاییان و مسیحیان در محاکم دفاع نموده بودند، زندانی و یا هم از کشور فراری شده اند.

سیاست ایالات متحده ء آمریکا :

دولت ایالات متحده ء آمریکا از سال 0111 به اینسو هیچ نوع ارتباطات رسمی دیپلماتیک با دولت ایران نداشته است، هرچند ایالات متحده به حیث جزئی از گروه کشور های پی1+5 (چین، فرانسه، روسیه، برتانیه کبیر، و آلمان) در مذاکرات هسته یی در امور برنامه هسته یی ایران اشتراک داشته است. قوانین ایالات متحده تقریباً تمام امور بازرگانی را با ایران ممنوع ساخته است. ایالات متحده ء آمریکا تحریم های را به دلایل بنداد گری تروریسم، سرپیچی از تعهدات و مقررات اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته یی کشور، و به دلایل نقض جدی حقوق بشر و آزادی مذهبی بالای ایران تحمیل نموده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا ، این تحریم ها به منظور هدف قرار دادن دولت ایران هست، نه ملت ایران.

در ژوئیه 0، 5101 رئیس جمهور باراک اوباما "سیسادا" را در قوانین به امضا رسانید که به معنی لایحه جامع تحریم ها، پاسخگویی، و محرومیت ایران است (195-111پی. ال) که تخطی ها و نقض جدی ایران را در امور حقوق بشر، از جمله سرکوبگری آزادی مذهبی مورد تأکید قرار میدهد. سیسادا لازم می داند تا رئیس جمهور به کنگره فهرستی از ماموران دولت ایران و یا افرادی که برای آنها و یا از طرف آنها کار میکنند را تحویل بدهد که مسول نقض حقوق بشر و خشونت های آزادی مذهبی بوده اند تا آنان نتوانند وارد خاک ایالات متحده آمریکا شوند و همچنان تمام دارایی های آنان ضبط شود. در اگست سال 5105 رئیس جمهور قطعنامه کاهش تهدید ایران و قطعنامه حقوق بشر سوریه سال 5105 (ایچ.آر.0112/ پی. ال. 005-511) را به امضا رسانید که محدوده تحریم های مرتبط به حقوق بشر را بالا میبرد و این در سیسادا گنجانیده شده است. به تاریخ 51 مه 5102، وزارت خزانه داری ایالات متحده اولین تحریم اش را به خاطر تخطی های حقوق بشری از زمان انتخاب رئیس جمهور روحانی در ژوئن 5101 علیه مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئیس فعلی شورای امنیت عمومی استان تهران، اعلام نمود. این اعلام تحریم ها علیه مرتضی تمدن به دلایل دست داشتن او به سانسور و سایر فعالیت هایی که باعث محدود ساختن آزادی های بیان و گرد آمدن شده بود، بوده است. در دوران فعالیت های او به عنوان استندار تهران، آقای تمدن در سال 5100 یک سلسله بازداشت ها و تخطی های حقوق بشری علیه نو کیشان مسیحی را سازماندهی نموده بود.

در جریان سال قبل، سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال حقوق بشر در ایران شامل ترکیبی از بیانیه های عمومی، فعالیت های چند جانبه، و اعمال تحریم های یک جانبه بالای ماموران دولتی در ایران و نهاد های زیربط به خاطر تخطی از حقوق بشر بوده است. در جریان گزارشات، ماموران بلند رتبه ایالات متحده ی آمریکا در بیانیه های عمومی سیاست خارجی شان از دولت ایران خواستند تا به حقوق بشر شهروندان شان به شمول آزادی عقیده و مذهب احترام بگذارند. در ماه دسامبر 5102 برای دوازدهم سال در پی هم، دولت ایالات متحده ء آمریکا حمایت و ضمانت خود را از یک قطعنامه موفق در نشست همگانی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بیان نمود که 91 بر 12 رای کسب نموده و تصویب شد و 91 رای ممتنع داشت. این قطعنامه دولت ایران را به دلایل سابقه بد نقض حقوق بشری به شمول تخطی های آزادی مذهب و بد رفتاری های متداوم علیه اقلیت های مذهبی محکوم نمود.

در جریان سال، رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه جان کری به طور علنی خواستند تا کشیش ایرانی – آمریکایی، سعید عابدینی، رها شود. در اوایل فوریه 5102، رئیس جمهور در جریان دعای صبحانه ملی خواست تا آقای عابدینی رها شود. در ماه ژانویه، رئیس جمهور اوباما با نغمه عابدینی، خانم آقای عابدینی، دیدار نمود و بیان نمود که آزادی شوهر او اولین ارجحیت به شمار میرود.

به تاریخ 51 ژوئیه 5102 وزیر خارجه، جان کری، باز هم از ایران به عنوان "کشوری با مسئله ویژه" نام برد. وزیر خارجه فعالیت رئیس جمهور در قبال ایران را چنین ارائه نمود: "محدودیت های موجود در امور سفر به ایران به دلایل تخطی های جدی و بد رفتاری های حقوق بشری در بخش 550 (ا) (0) (سی) قطعنامه کاهش تهدید ایران و قطعنامه حقوق بشری سوریه سال 5105، به دنبال بخش 215 (سی) (2) این قطعنامه." چنین نامزدی قبلی در سال 5100 یکی از ماده های پیش بینی شده را در سیسادا به عنوان فعالیت رئیس جمهور نقل قول نموده بود. قطعنامه کاهش تهدید ایران و قطعنامه حقوق بشر سوریه شامل یک ماده پیش بینی شده مشخص در مورد نقل قول از تخطی های آزادی مذهبی نیست چنانچه در سیسادا بوده است.

پیشنهادات

بر علاوه ی این پیشنهاد توسط یو اس سی آی آر اِف، که دولت ایالات متحده ی آمریکا باید به قلمداد نمودن ایران به عنوان یک "کشوری با مسئله ویژه" و یا (سی پی سی) ادامه بدهد، پیشنهاد می کند که دولت ایالات متحده آمریکا موارد ذیل را در نظر بگیرد:

  • آمریکا باید در هر زمان ممکن تخطی های آزادی عقیده و یا مذهب و مواردی که در ارتباط به حقوق بشر را که توسط دولت ایران صورت می گیرد، آن ها را جزء از بحث های دو جانبه و یا چند جانبه با مقامات ایرانی در نظر بگیرد و با همکاری نزدیک با دوستان اروپایی و سایر طرفداران خود از طریق ترکیبی از دفاع، دیپلماسی، و تحریم های هدفمند بالای دولت ایران فشار وارد نماید.
  • آمریکا باید به صحبت های عمومی و علنی خود در بالاترین سطح در مورد نقض حقوق و آزادی مذهبی در ایران ادامه بدهد، و در مطبوعات تأکید نماید که همه افرادی که به دلایل اعتقادی و مذهبی زندانی شده اند باید آزاد شوند.
  • آمریکا باید به شناسایی مقامات و ادارات دولتی ایران که مسئول تخطی های شدید آزادی مذهب و عقیده بوده اند ادامه بدهد، و قسمی که مشخص شده است طبق قانون تحریم های جامع ایران، پاسخگویی، و قانون سرمایه گذاری سال 5101 (سی آی اس ا ِ دی اِ) دارایی های مسئولان چنین تخطی ها را مسدود کند، و ورود آن ها را به ایالات متحده آمریکا ممنوع سازد.
  • آمریکا باید به ایران یاد آورد شود که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران باید با گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد همکاری کامل نماید و به گزارشگران ویژه و گزارشگران ویژه ی سازمان ملل متحد در امور حقوق و آزادی عقیده و مذهب اجازه بدهد تا آنها بتوانند وضعیت را از نزدیک مشاهده نموده و یا بازدید نمایند. همچنان آمریکا باید به حمایت از قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تقبیح تخطی های شدید حقوق بشر به شمول آزادی مذهب و عقیده در ایران ادامه بدهد و ماموران دولتی را که در چنین تخطی ها سهیم بوده اند، مسئول بداند.
  • آمریکا باید از بودجه ی اختصاصی آزادی اینترنت استفاده نماید تا بتواند زمینه های را برای توسعه اینترنت رایگان ، دسترسی به پست الکترونیکی امن برای استفاده ، تسهیل ارائه دسترسی به اینترنت ماهواره یی با سرعت بالا، و توزیع فوری برنامه های ضد سانسور آزمایش شده را به منظور جلوگیری از بازداشت، و آزار و اذیت به دلایل آزادی مذهبی و عقیدتی فعالان حقوق بشر را در ایران فراهم نماید. همچنان، به آنها کمک نماید تا بتوانند آزادی بیان و انتظارات مشروع حریم خصوصی خویش را حفظ نمایند و کمک نماید تا اطلاعات آزادانه بتواند داخل و خارج از ایران شود.

کنگره ی ایالات متحده آمریکا باید:

 پیشنهادات اصلاحی لوتنبرگ را دوباره تصویب نموده و آن را دائمی سازد چون این پیشنهادات اصلاحی اقلیت های مذهبی ایران و سایر افراد مورد آزار و اذیت را حمایت می کند که در ایران به دنبال پناهندگی به ایالات
متحده آمریکا هستند. باید کار روی این موضوع صورت گیرد تا به رئیس جمهور صلاحیت گسترده داده شود تا این افراد و گروه ها را به طور مشخص مهاجرین پناهنده تعریف نماید که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه مشخص اجتماعی و به دلایل اعتقادات سیاسی آنان که در هراس به سر می برند و مورد هدف قرار میگیرند. 

هل تعلم

تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 500 قبيلة من قبائل السكان الأصليين لأمريكا، أو ما يعرف بالهنود، و يتكلمون أكثر من 200 لغة مختلفة. القليل من هذه اللغات تضم فى قاموسها اللغوى كلمة "دين". فبالرغم من تمتع قبائل السكان الأصليين بعدد كبير من المعتقدات والطقوس الروحية، إلا أنها ترى أن مسألة الدين تتعلق بكافة نواحي حياة المجتمع والعائلة. ويصر بعض السكان الأصليون قائلين "ليس لدينا دين...لدينا نمط حياة". لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
تعتبر دولة تشادالواقعة شرق أفريقيا إحدى أكثر دول العالم تنوعًا من حيث العقائد والممارسات الدينية حيث يوجد بها أكثر من 200 مجموعة إثنية مختلفة. وبالرغم من أنّ اللغتين العربية والفرنسية، الموروثتان من الفتح الإسلامي والاستعمار الأروبي، هما اللغتان الرسميتان، إلا أن سكان البلاد يتحدثون أكثر من مائة لغة. هذا وتتم ممارسة طقوس إسلامية ومسيحية وروحانية وقبائلية مختلفة على نطاق واسع داخل تشاد. كما تُعتبر أعياد مسيحية مثل عيد الميلاد ويوم جميع القديسين وعيد الفصح أعيادًا عامة إلى جانب الأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
قبل أن تطأ أقدام المستعمرين البريطانيين الأوائل خليج بوتانى فى استراليا عام 1788، كان يسكن أستراليا ما يزيد عن 350 مجموعة قبلية مختلفة من السكان الأصليين تتكلم عددًا كبيرًا من اللغات الأصلية ولها عادات ثقافية متنوعة. غير أنّ الأمراض التى جلبها المستعمرون من أوروبا أدّت إلى انهيار الشعوب الأصلية ومن بقى منهم على قيد الحياة عانى من التهميش القانونى على مدار فترة طويلة من تاريخ البلاد. ومع إنكار الدستور الاسترالي لعام 1901 على السكان الأصليين حقهم فى الحصول على إمتيازات جنسية الدول الأعضاء فى الكومنولث، لم يتمكن العدد الضئيل المتبقى منهم من ممارسة حق التصويت إلا عام 1962 فى أعقاب إصلاح قانونى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
كانت أفغانستان فى الماضى بلد غنى بالأعمال الفنية والآثار التى تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام. بيد أنّ حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية دمّرت العديد من هذه الآثار الجميلة خلال الصراعات التى اتسمت بالهمجية والوحشية التى شهدتها البلاد مؤخرا. وعلى الرغم من ذلك حاول بعض الأفغان الحفاظ على إرث بلدهم. على سبيل المثال، مع انسحاب الجيش السوفيتى من أفغانستان بين عامى 1988-1989 والذى أعقبه نشوب حرب أهلية دامية، قام أمين المتحف الوطني في أفغانستان السيد عمارة خان مسعودى عام 1989 بدفن بعض المنحوتات البخترية المصنوعة من الذهب والعاج تحت أرض القصر الجمهورى وفى شوارع كابل حتى لا تتعرض للنهب. واستطاع بعد 14 عامًا أن يسترجع العديد من هذه التحف القيّمة دون أن يمسها أى ضرر وقدمها إلى الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاي. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
بالرغم من انتقاده الحاد للدين، إلا أن فولتير وهو أحد أعظم مفكري عصر التنوير دافع فى الوقت نفسه بقوة عن التسامح الديني. وأبرز الأمثلة على دفاعه عن التسامح الدينى جاء كرد فعل لمأساة حقيقة. ففى أكتوبر 1761، عُثر على جثة الشاب مارك أنطوان كالاس في متجر والده في تولوز. وكان يبدو أنه على الأرجح مات منتحرا. وينتمى مارك إلى عائلة بروتستانتية تعيش في فرنسا التى كان بها أغلبية كاثوليكية آنذاك. غير أنّ الرأي العام سرعان ما أتفق على أنّ والد الشاب، ويدعى جان، هو المتهم الرئيسى وأنه قتل مارك لمنعه من التحول إلى الكاثوليكيه. وتعرّض جان بشكلٍ متكرر وغير أدمى للتعذيب وتمّ إعدامه في نهاية المطاف. غير أنّ فولتير استاء بشدة من الظلم الفادح الذى تعرض له جان. واستمر فى جهوده حتى نجح في الحصول على عفو لجان بعد مماته كما كتب مقالته الشهيرة عن التسامح الدينى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
في أوائل القرن العشرين، قامت جماعة كو كلوكس كلان فى الولايات المتحدة بقتل الاف الأمريكيين من أصل أفريقى كما باتت رموزها، مثل الصليب المشتعل، تمثل رموز للإرهاب وزرعت الخوف في القلوب في كافة أنحاء البلاد. إلا أن جاءت النقطة الفاصلة فى تاريخ تلك الجماعة عام 1947 ، عندما تعرضت الجماعة إلى ضربة مؤلمة على يد أحد المواطنين الأمريكيين الذين بات يقلقهم ما تفعله الجماعة، وهو الناشط والكاتب ستيتسون كينيدي. فلقد اخترق كينيدي الجماعة على مدى عدة أشهر وجمع معلومات هامة حول طقوسها ورموزها السرية. شارك كينيدي هذه المعلومات مع كتّاب سلسلة " سوبرمان" الإذاعية حيث تم إذاعة حلقات بعنوان "مغامرات سوبرمان: عشيرة الصليب المشتعل" كشفت على مدى أسبوعين أدق أسرار كو كلوكس كلان. وساعد هذا البث على توضيح مدى تفاهة الجماعة بعد أن تم تجريدها من هالة السرية والغموض والقوة التى رسمتها لنفسها. وتدهور وضع الجماعة بسرعة مع مر الأيام ولم يبقى من أعضائها الناشطين اليوم سوى بضعة آلاف. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
فى يناير 1959 صدِر بحق ميلدريد وريتشارد لفينج حكمًا بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التورط في زواج مختلط الأعراق، وهى التهمة التى يعاقب عليها فى ولاية فيرجينيا بموجب قانون نزاهة الأعراق الصادر عام 1924. وكتب القاضي ليون م. بازيل الذي ترأس جلسة محاكمة ميلدريد وريتشارد لفينج معربا عن رأيه "إن الله تعالى خلق الناس أعراقا متعددة وجعل البعض منهم أبيض وأسود وأصفر وملايو وأحمر ووضعهم فى قارات مختلفة...وحقيقة أن فصل الله الأعراق تدلل على أنه لم يكن يرغب فى أن تختلط هذه الأعراق معا". وبالرغم من أنّ التعصّب فاز بهذه المعركة، إلا أن المحكمة الأمريكية العليا اصدرت فى وقت لاحق حكما ببطلان هذا القانون على اعتبار أنه غير دستورى وبالتالى لا يعتد به فى حالة قضية لفينج الشهيرة ضد ولاية فرجينيا. أدّى هذا القرار أيضًا إلى القضاء على تشريعات مماثلة في 15 ولاية أخرى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
أنه برغم أن اللغة الهندية هى اللغة الأوسع إنتشارا في الهند، إلا أن هناك مايزيد عن 780 لغة يتحدث بها سكان شبه القارة الهندية. نحو 220 لغة منها لم يعد لها وجود خلال السنوات الخمسين الأخيرة مع وفاة آخر أشخاص ينطقون بها وعزوف الشباب عن تعلمها. غالبًا ما يرتبط تكلم الإنجليزية والهندية بالعلم والتطور فتنخفض محفزات الحفاظ على اللغات الأقل شيوعًا وتختفى ثقافاتها وعوالمها. للرد على هذا التوجه، نشأت حركة للحفاظ على الإرث اللغوى للبلاد في مختلف أنحاء الهند لإنقاذ هذه اللغات من خطر الإندثار ، حيث استخدم الناشطون القواميس الناطقة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
تحظى الحريات الدينية فى كندا بحماية غير مسبوقة سواء على المستوى القومى أو على مستوى الأقاليم والمجتمعات المحلية. حيث يجرم الميثاق الكندى للحقوق والحريات والذى يعد جزءًا من دستور البلاد أى تمييزا من جانب الدولة على أساس الدين كما يضمن حرية الاعتقاد والإعتناق. هذا وتذهب مواثيق حقوق الإنسان فى الأقاليم الكندية إلى أبعد من ذلك، إذ تُلزم أرباب العمل وشركات الخدمات وغيرهم من الأفراد بتوفير احتياجات الجميع بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
أشعل مقتل الرئيس الرواندى جوفينال هبياريمانا فى أبريل 1994 عقب استهداف طائرته وسقوطها فوق مدينة كيغالى نار التوترات الإثنية الحادة فى البلاد، حيث قام متطرفو الهوتو بقتل مئات الآلاف من جيرانهم من التوتسى مستخدمين المناجل في الكثير من الأحيان ليبدأ ما يُعرف بالإبادة الجماعية في رواندا. ولكن بالرغم من ذلك، وفى ظل أعمال القتل الجماعى ظهرت أفعال صغيرة تنم عن الإنسانية. فعلى سبيل المثال قام بول روسسباغينا وهو مدير فندق من الهوتو، بتحويل الفندق الذي كان يديره إلى ملاذ آمن لعدد كبير من التوتسى خلال تلك الفترة . ونجح فى النهاية فى إنقاذ حياة أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم زوجته التى تنتمى لقبيلة التوتسى وأولاده، وقام بالمقايضة على مقتنيات الفندق الفخمة والاستفادة من معارفه الدوليين حتى يستطيع إنقاذ كل هؤلاء. يذكر أن أنّه قصة روسسباغينا تحولت فى وقت لاحق إلى فيلم اطلق عليه اسم "فندق رواندا". لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
فى محاولة لجعل الاتحاد السوفيتى جنة الاشتراكية على الأرض مهما كلف الأمر، أعلن الحزب الشيوعى أن القضاء على الدين ضرورة إيديولوجية لا مفر منها وهو ما تعبر عنه بوضوح مقولة لينين الشهيرة " الدين أفيون الشعوب" ، وبرغم من أن الكنيسة الأورثودوكسية كانت جزءا أصيلة من العناصر التى مهدت لقيام الثورة البولشوفية ومهدت لتقبل المجتمع الروسى لها إلا أنّ الدولة منعت أية ممارسات للمعتقدات الدينية فى العلن، ودمّرت المئات من دور العبادة كما أعدمت المئات من الرهبان. ولكن بقيت جذور الدين الأورثودوكسى قوية في روسيا. فمع سقوط الشيوعية فى أواخر ثمانينات وأوائل تسعينات القرن الماضى، سارع الملايين لكى يتم تعميدهم فى الكنائس، وتحول الآلاف إلى الرهبنة . وبالرغم من محاولات القضاء على الدين في روسيا، إلا أن أغلب الروس اليوم يعتبرون أنفسهم مسيحيون أورثودوكس. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
يتعرض أعضاء الطائفة البهائية فى إيران إلى الاضطهاد منذ بزوغ هذه الديانة فى منتصف القرن التاسع عشر. وازدادت حدّة الاضطهاد لهم بشكلٍ كبير بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. فعلى الرغم من أن البهائيين يمثلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة فى إيران حيث يبلغ تعدادهم نحو 300 ألف شخص تقريبًا، إلا أن الدستور الإيرانى لا يعترف بهم كأقلية دينية أسوة بالأقليات الدينية الأخرى ، وبالتالى يحرمون من الضمانات التى تمنح لغيرهم من الأقليات الدينية بموجب دستور البلاد. ويتعرّض البهائيون اليوم بشكل منظم إلى التخويف والاعتقال العشوائى وتدمير ممتلكاتهم وحرمانهم من العمل ومن مواصلة تعليمهم العالي كما يستمر الزج بقيادات هذه الديانة فى السجون الإيرانية. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
بالرغم من أنه ينظر إلى كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" كخطة يهودية منظمة للسيطرة على العالم، الواقع هو أنّ قسمًا كبيرًا من الكتاب منسوخٌ من كتاب فرنسى سياسى ساخر للكاتب موريس جولى يُنذر فيه البطل قائلًا "ستكون الصحافة الخاصة بى شبيهة بالإلهة "فيشنو" لها مئة ذراع وذراع، وكل ذراع تمتد لتسيطرعلى الرأى العام في البلاد بشكل كامل. تُسند "البروتوكولات" خطابًا مشابها إلى شخص يهودى "شرير" ويشكل هذا الانتحال إحدى الثغرات العديدة في اتهام الكتاب المفترض لليهودية العالمية. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
فى مارس 2012 قام مصمم الجرافيك المقيم في تل أبيب رونى إدرى بتحميل صورة تحمل تعليقا غير متوقعا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، حيث وضع صورة له وهو يحمل طفلته الصغيرة بين يديه وكتب تعليقًا عليها يقول "أيها الإيرانيون، نحن لن نقصف بلدكم أبدًا. نحن نحبكم". لاقت الصورة تعطفًا كبيرًا في أوساط الإسرائيليين والإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما حذا الكثيرون في البلدين حذو إدرى. و كردٍ على صورة إدرى نشر مستخدم إيرانى للفيسبوك صورةً قال فيها "أيها الأصدقاء الإسرائيليون الأعزاء وأيها العالم، نحن الإيرانيون نحب السلام ونكره الكراهية. ونحن لا نحتاج إلى أى قوة نووية لنبرهن على ذلك." لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
في الثامن من يوليو 1985، وقف طلاب مدرسةٍ فى بلدة هندية صغيرة ليرددوا النشيد الوطني "جانا غانا مانا". غير أنّ فتى يبلغ من العمر 15 عامًا وأخته لم يشاركا سائر الطلاب ترديد النشيد إذ إنهما ينتميان لطائفة جوهافا أو يهوه، أحد الطوائف اليهودية، حيث اعتقدا أن ترديد النشيد الوطنى عملًا وثنيًا لأنه يحتوى على معانى تتناقض ومعتقداتهما. من جانبها أعتبرت إدارة المدرسة أن هذا التصرف عمل غير وطنى وبات الحدث فضيحة على المستوى المحلي ونجم عنه طرد الطفلين من المدرسة. من جانبها رفعت عائلة الطفلين دعوى قضائية نظرت فيها المحكمة العليا التي برّأت الطفلين. وقال القاضى و. شينابا ريدى في هذا الصدد "تقاليدنا تعلّمنا التسامح وفلسفتنا تبشّر بالتسامح ودستورنا يمارس التسامح، دعونا نحافظ على ذلك". لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
تعد سيراليون بمثابة أيقونة التسامح الدينى في غرب أفريقيا إذ أنّ رئيس البلاد المسيحى انتُخبه شعبٍه الذى يمثل المسلمون 70% منه. كما أن المسيحيين والمسلمين يصلون جنبًا إلى جنب، كما أن حرية الاعتقاد مكفولة والزواج المختلط شائع في البلاد. ويتبع بعض المواطنين أيضًا الديانتين ويُعرفون بالمسيحيين المسلمين فيحضرون الصلوات بشكلٍ منتظم في المساجد كما في الكنائس يوم الأحد. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
فى عام 2012 انتشرت فى بورما رسائل الكراهية على صفحات مستخدمى فيسبوك عندما اتهم بعد أعضاء المجتمع البوذى، الذى يشكل الأغلبية، الأقلية المسلمه بالتخطيط للسيطرة على البلاد. ومع استخدام مواقع التواصل لتأجيج الصراعات العرقية على أرض الواقع، سعت حركة بانزاجار إلى الوقوف فى وجه هذا التوجه. وتعنى كلمة "بانزاجار" فى العربية "خطاب الزهور". وعملت الحركة على التدخل عبر تصميم سلسلة من ملصقات "خطابات الزهور" وتحميلهاعلى فيسبوك تحت أى تعليق مهين للأقلية الإسلامية يتم نشره. كانت هذه الملصقات مليئة بالبهجة وعبارة عن رسوم متحركة سعت إلى كسر حدة النزاعات المحمومة من خلال إرسال تذكير مرح بممارسة الاحترام والتسامح. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
أصيبت هارييت بيتشر ستو بصدمة جراء ما لاحظته من هول كارثة العبودية في الولايات المتحدة ، وأرادت لفت نظر الرأى العام إلى فظائع العبودية ونتائجها السلبية على المجتمع الأمريكى من خلال نشر كتاب "كوخ العم توم" عام 1852. بلغت مبيعات الكتاب فى الأسبوع الأول من صدوره 10آلاف نسخة من الكتاب. كما اصبح ثانى أكثر الكتب مبيعًا في ذلك الوقت بعد الإنجيل. وأدت فظائع وأهوال العبودية المدعومة بالصور الواقعية التى احتوى عليها الكتاب إلى إثارة ضمير المجتمع الأمريكى وإنطلق نقاش حاد وجاد لدى الرأى العام الأمريكى حول هذه القضية. واستمر هذا النقاش خلال الحرب الأهلية الأمريكية التى أدت بدورها إلى إقرار الكونجرس التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكى الذى حرّم العبودية فى كافة أنحاء البلاد. فقد مهّد هذا الكتاب الطريق لإحدى أكبر التحولات الاجتماعية فى التاريخ الأمريكى. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بسياسة لدعم الحريات الدينية عالميا. ففى عام 1988 أقرّ الكونجرس الأمريكى قانون الحريات الدينية الدولى الذي بموجبه أسست اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، ومهمتها مراقبة وضع الحريات الدينية حول العالم، ومن ثم تقدم توصيات للإدارة الأمريكية يتم وضعها فى الإعتبار عند رسم السياسات الأمريكية المتعلقة بالحريات الدينية الدولية. بما فى ذلك توصيف البلدان التى بها نسبة عالية من منتهكى الحقوق الدينية ب" الدول الأكثر إثارة للقلق". لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى :
حتّى وقت تبوء هيتلر إلى السلطة في ألمانيا، كانت بغداد تمثل جنة التسامح الدينى والإثنى حيث عاش العرب والأكراد والتركمان والمسلمين والمسيحيين واليزيديين والسبئيين جنبا إلى جنب في أرضٍ يجاور فيها المسجد الكنيسة والمعبد اليهودى". وكانت اللغة العبرية إحدى لغات العراق الست كما كان يسكنها حوالي 120 ألف يهودى. أما اليوم وبعد عقود من الحروب المتتالية والقمع المتواصل، يوجد في العراق أقل من 10 يهوديا بينما يواصل اليزيديون والمسيحيون الفرار من البلاد يوما بعد يوم. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى
تمّ بناء كنيسة آيا صوفيا في القرن السادس الميلادى بواسطة الإمبراطورية البيزنطية، وصمدت الكنيسة فى وجه الزمن على مدى 1500 سنة تقريبًا. وعندما قامت جيوش السلطان محمد الثاني بفتح القسطنطينية عام 1453، أراد أن يحافظ على هذا البناء الجميل، فقام بإضاف أربعة مآذن وحوله إلى مسجد. ومنذ تحول مسجد آية صوفيا إلى متحف أثرى عام 1935، بات يمثل رسالة قوية وملموسه لعلاقة التزاوج والإندماج بين الإسلام والمسيحية بفضل ما يحمله من فنّ الخط الإسلامى المميز ورسوم الفسيفساء المسيحية تحت سقف واحد. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
هاجر الآلاف من جنوب آسيا إلى شرق أفريقيا أواخر القرن التاسع عشر ليعملوا فى بناء شبكة سكك حديد تصل مختلف أنحاء أوغندا التي كانت حينها محمية بريطانية. وعلى مدى القرن التالى، تمكّن العديد من هؤلاء العمال وأولادهم من تأمين مراكز وأوضاع اقتصادية جيدة فى ظل تنامى الاقتصاد المحلى. غير أنّ وصول الرئيس عيدى أمين إلى السلطة عام 1971 جاء بالعديد من المشاكل لهم، إذ إنه لعب على وتر القومية الوطنية للأوغانديين، وبات يغذى مشاعر العداء ضد المجتمع الجنوب آسيوي بكامله ووصفه بأنه عبارة عن مجموعة من "مصاصى دماء" وأصدر قرارًا بطردهم فورًا من البلاد وإلا يتم سجنهم. حاولت المملكة المتحدة التوسط في تسوية المسألة لكنها قبلت في النهاية بقدوم 27 ألف لاجىء إلى أراضيها، مما أنهى أى وجود للمجتمعات الهندية والباكستانية فى أوغاندا. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
أصدرت محكمة سويسرية عام 1935 حكما باعتبار كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" تزويرا صريحا للحقائق، وصرّح القاضى فى هذا الصدد قائلًا "آمل أن يأتى يوما يشعر فيه الناس بغرابة ما قام به نحو إثنى عشر شخصًا عاقلاً حكيمًا من جهد على مدار 14 يوما، وهم يقفون أمام المحكمة في بيرن، ليثبتوا مصداقية هذه البروتوكولات من عدمها، وعلى الرغم ما سببه هذا الكتاب من أضرار وما قد يسببه فيما بعد، فهو لا يعدو كونه مجرد إرهاصات تدعو للسخرية". ومع الأسف لا يزال كتاب بروتوكولات حكماء صهيون قيد التداول حتى يومنا هذا، ويستخدمه البعض لإثبات صحة النظريات المعادية للسامية. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
في ربيع عام 1994، قتل محاربو قبيلة الهوتو الإثنية نحو مليون رواندى أغلبهم من قبيلة التوتسى. غير أنّ هذه التفرقة الحادة بين التوتسى والهوتو، الذين يشكلون الأغلبية، هى ظاهرة حديثة، لم يكن لها وجود من قبل، إذ أن لقب "توتسى" كان يشير فى الأصل إلى شخصٍ يمتلك الكثير من المواشى بينما تشير كلمة "هوتو" إلى شخصٍ يزرع المحاصيل. ولكن خلال فترة الاحتلال البلجيكى لرواندا أُجبر المواطنين على حمل بطاقات هوية تحدد إنتمائهم الإثنى. هذا الإجراء ، بالإضافة إلى حرمان الهوتو من فرص الالتحاق بالتعليم العالى وغيرها من الممارسات التمييزية، أدى إلى زرع بذور الإبادة الجماعية. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
رسمت أيام الربيع العربي صورة مليئة بالأمل لشرقٍ أوسط أكثر تسامحا. جاء أبرزها عندما هدد جنود أمن النظام المصرى بفضّ مظاهرات ميدان التحرير في مطلع عام 2011، وقتها قام المسيحيون بتشكيل سلاسل بشرية حول المتظاهرين المسلمين خلال إقامتهم صلاتهم. ومن جانبهم قام المسلمون بردّ الجميل بتشكيل سلاسل بشرية مماثلة حول المسيحيين خلال صلاتهم لحمايتهم. وبرغم التوترات الدينية الحادة التى شهدتها مصر في تاريخ البلاد المعاصر تعرّض خلالها المسحيين الأقباط إلى الاضطهاد، إلا أن مثل هذا السلوك الحضارى لدليل على أنه يمكن لمصر أن تتغير. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:
فى عام 1920 نشر واحد من أغنى رجال الأعمال المعادي للسامية الأمريكى هنري فورد مقتطفات من كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" كجزء من سلسلة مهينة من المقالات الرئيسية المنشورة في صحيفته الخاصة " ديربورن إنديبندنت". ففى الوقت الذى لم تلق إدانة صحيفة " نيويورك تايمز" للبروتوكولات ووصفها بأنها "أغرب خليط من الأفكار المجنونة يتم نشره على الإطلاق " إعجاب الجمهور. فإن نشر فورد لمقاطع من البروتوكولات ساهم فى إنتشار الأفكار المعادية للسامية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث وهى الحملة الدعائية التى أثنى عليها جوبلز وهيتلر في وقت لاحق. لمزيد من المعلومات يمكن الإضطلاع على الرابط التالى:

  إنني أؤمن بحق بأن السبيل الوحيد لإقرار سلام عالمي ليس من خلال تعليم العقل فحسب، بل القلب والروح أيضا.

- ملالا يوسف زى (1997)، ناشطة باكستانية فى مجال تعليم النساء وحاصله على جائزة نوبل للسلام، سبتمبر 3، 2013

  إذا كان هدفنا أن نكون متسامحون مع الناس الذين يختلفون عنا، فهذه نظرة ضيقة، . النظرة الأعمق والأشمل أن نكون متسامحون مع الأخرين وأن يكون الأخرون متسامحون معنا.

- جلانون دويل ملتون ، تحمل، يا محارب: أفكار حول الحياة غير المسلحة،2 أبريل 2013

  التسامح هو الجهد الصادق والإيجابى لفهم عقائد وطقوس وسلوك الأخر وليس بالضرورة الإيمان بها أو قبولها.

- جوشوا لوث ليبمان (1907-1948)، كاهن أمريكى والمؤلف الأكثر مبيعا، راحة العقل: رؤى حول طبيعة الإنسان قد تغير حياتك، 1946

  التسامح طبيعه إنسانية ونحن جميعا عرضة للضعف والخطأ، فليغفر كل منا حماقة أخيه، هذا أول قانون من قوانين الطبيعة.

- فولتير (1694-1778)، كاتب وفيلسوف فرنسى عاش في عصر التنوير، 1764

  أحب الدين الذى يدرّس الحرية والمساواة والإخوة .

- بيماراو رامجي أمبيدكار (1891-1956)، فقيه واقتصادى وسياسي وإصلاحي هندى

  ما أجمل أن يبدأ الإنسان فورا فى العمل على جعل العالم مكانا أفضل.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944، مارس 26، 1944

  إنكار الحقوق الإنسانية لأى شخص هو إنكار لإنسانيته على وجه الخصوص.

- نيلسون مانديلا (1929-1945)، )، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، يونيو 27، 1990

 حلم الله هو أن ندرك أنا وأنت والأخرون أننا عائلة وأننا خُلقنا للتضامن والخير والرحمة.

- ديزموند توتو (1931)، ناشط حقوقى من جنوب أفريقيا وعميد أنجليكانى متقاعد، 26 أبريل، 2005

 لا أحد يولد وهو يكره الأخرين بسبب لونهم أو خلفيتهم أو دينهم. فالبشر يتعلمون الكراهية وإذا كان بإلإمكان تعليمهم الكراهية فبالتأكيد يمكن أن يُتعلموا المحبة التى هى أقرب إلى قلب الإنسان بحكم طبيعتة.

- نيلسون مانديلا (1918-2013)، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، المسيرة الطويلة إلى الحرية: السيرة الذاتية لنيلسون مانديلا، 1995

 لا يعنى التسامح على احترام الأخر لأنه مخطئ أو حتى محق، وإنما لأنه إنسان.

- جون كوجلى (1916-1976)، مؤلف كتاب الدين فى العصر العلمانى، 1968

 من يحرق الكتب، يحرق البشر كذلك.

- هاينرش هاينه (1797-1856)، شاعر وناقد وصحفى ألمانى شهير، المنصور، 1821

  السلاح الأكثر خطورة من الحراب والمدافع هو سلاح العقل.

- لودفيج فون ميزس (1881-1973)، قائد في المدرسة النمساوية للفكر الاقتصادى، الليبرالية، 1927

  وإذا أردنا أن نحقق هدفنا فلنتسلح بسلاح المعرفة ولنحمي أنفسنا بالوحدة والتكاتف.

- ملالا يوسف زى (1997)، ناشطة باكستانية فى مجال تعليم النساء وحاصله على جائزة نوبل للسلام، يوليو 12، 2013

  الأباء يعطون النصائح السليمة لأبناءهم و يضعونهم على الطريق الصحيح، ولكن التشكيل النهائي لشخصية الإنسان يقع على عاتق الشخص نفسه.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944

  أحلم بيوم ما تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقى لعقيدتها بأن كل الناس خلقوا سواسية.

- مارتن لوثر كينج جونيور (1929-1968)، قس معمدانى أمريكى وزعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية، "لدى حلم" أغسطس 28، 1963

 نطلق على الإنسان الواحد شخصا لأنه يدرك الأخرين كأشخاص.

- ديزموند توتو (1931)، )، ناشط حقوقى من جنوب أفريقيا وعميد أنجليكانى متقاعد، سبتمبر 7، 1986

  إن كفاح الإنسان دفاعا عن حريته يستحق المحاولة، ولكن الكفاح الأكثر جدارة هو الدفاع عن حرية الأخر.

- مارك توين (1835-1910)، الكاتب والفكاهى الأمريكى، يونيو 17، 1898

  الأغلبية منا نادرا ما يمكنهم الإعتراف بأبسط وأوضح الحقائق إذا كانت ستؤدى بهم إلى الاعتراف بزيف الاستنتاجات التي شكلت رؤياهم ، وباتوا يفتخورون بها، و درّسوها للآخرين، والتي عليها بنوا حياتهم.

- ليو تولستوى (1828-1910)، أديب، مسرحى وفيلسوف روسى

 عدم التسامح هو نوع من أنواع العنف وعقبة أمام نمو روح الديمقراطية الحقيقة.

- مهاتما غاندى (1869-1948)، زعيم حركة الاستقلال في الهند، 1927

  يجب أن يأتى وقتا يصبح فيه التغيير والتطوير ضرورى وممكن دون الحاجة إلى القتل وإذاء البشر.

- و.ى.ب. دو بويز (1869-1963)، عالم اجتماع، ومؤرخ، وناشط سياسى أميركى من أصول إفريقية، الأميرة السمراء، 1928

  الإحساس بالضغينة يشبه من يشرب السم ثم ينتظر مقتل أعداءه .

- نيلسون مانديلا (1918-2013)، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد

  الغضب وعدم التسامح هما آلأعداء الألداء للفهم الصحيح.

- مهاتما غاندى (1869-1948)، زعيم حركة الاستقلال في الهند، 1927

  دائما ما أيدت بشدة حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه ، حتى ولو اختلفت معه فى الرأي. من ينكر هذا الحق فإنه يجعل نفسه عبدا لرأيه، لأنه يحرم نفسه من حق تغييررأيه.

- توماس بين (1737-1809)، ناشط سياسى، وفيلوسوف وثوري إنجليزى-أمريكى، عصر العقل، 1794

  التسامح لا يعنى عدم الإيمان بالعقائد أو الأديان، على العكس التسامح يدين اضطهاد وقمع الأخرين على إختلاف عقائدهم وأديانهم.

- جون إف. كينيدى (1917-1961)، رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون، أكتوبر 10، 1960

  أظن... إذا كان صحيحا أن عدد العقول يوازى عدد البشر ، فإن أنواع الحب على الأرض تساوى عدد القلوب أيضا.

- ليو تولستوى (1828-1910)، أديب، مسرحى وفيلوسف روسى، أنا كارنينا، 1877

  لا أريد بيتى يكون محاطا بسياج من كل جانب ونوافذى مغلقة. أريد رياح الثقافات أن تهب على بيتى بالحرية من جميع أنحاء العالم . ولكني أرفض أن تقتلع الرياح جذورى. أو أن أكون دخيلا على بيوت الآخرين، أو أن اتحول إلى متسول أو عبد.

- مهاتما غاندى (1869-1948)، زعيم حركة الاستقلال في الهند، 1927

 أدين بالإحترم للمسلمين، واليهود، والمسحيين والمجوس والبوذيين والبهائيين وغيرهم، و حتى من لا دين لهم ممن يؤمنون بالمبادئ الإنسانية. أحبهم كثيرا وأقبّل أياديهم جميعا.

- معصومى تهرانى، شيخ إيراني كبير

  الإنسان هو جزء من “الكون،" وهو جزء محدود بزمان ومكان. ويعيش حياته، وأفكاره ومشاعره منفصلا عن الكل – هذا الإحساس هو وهم يعيشه. والسعي للتحرر من هذا الوهم هو القضية الوحيدة والدين الحقيقي. والتغلب على هذا الوهم بدلا من نغذيته هو السبيل للوصول إلى حالة من الطمأنينة وراحة البال الحقيقيين.

- ألبرت أينشتاين (1879-1955)، عالم بمجال الفيزياء النظرية مولود فى ألمانيا، 1940

  هناك ثورة واحدة فقط مستمرة – وهي الثورة الأخلاقية: ثورة تجدد مكنون الإنسان؟ فلا أحد يعرف كيف ستحدث لدى الإنسانية عموما ، ولكن كل واحد يشعربها بوضوح في نفسه. ورغم ذلك الجميع يفكر في تغيير الإنسانية، ولا أحد يفكر في تغيير نفسه.

- ليو تولستوى (1828-1910)، أديب، مسرحى وفيلسوف روسى، 1900

  هل يمكن أن يجد الإنسان في هذا العالم الواسع النبل دون تكبر، والصداقة دون حسد، والجمال بدون غرور؟ هذا ممكن حين يمتزج التسامح مع القوة، و الدَمَاثَة مع الصلابة. هذا ممكن حين يخدم الشخص من دون مذلة، و يحارب بلا بغاضة. فلا يوجد شيء بهذه القوة وأقل عنفاً وأكثرصبراً.

- رونالد دنكان (1914-1982)

  لكل إنسان الحرية فى التفكير والإعتناق والإعتقاد. ويشمل ذلك حرية إختيار وإعتناق الدين والمعتقد، وحرية الأفراد والمجتمعات في ممارسة شعائرهم الدينيه ومعتقداتهم أو الدعوة إليها فى أماكن التعبد فى العلن أو فى السر.

- العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ديسمبر 16، 1966

  قال بادشاه خان إن أهم قناعاتي ، أن الإسلام هو الأمل واليقين والمحبة.

- بادشاه خان (1890-1988)،ناشط لمن أجل استقلال بشتون

  أفضل التعرض لمضايقات الحرية المبالغ فيها بدلا من تحجيمها.

- توماس جفرسون (1743-1826)، واضع إعلان الاستقلال والرئيس الثالث للولايات المتحدة، رسالة إلى أرشيبالد ستيوارت، فيلادلفيا، 23 ديسمبر 1791

  حاولت ألا أضحك على تصرفات الإنسان وأن لا أبكي عليها أو أكرهها وإنما أفهمها.

- باروخ سبينوزا (1632-1677)، فيلسوف هولندى، رسالة فى اللاهوت والسياسة، 1670

 في بعض الأحيان الرحمة هى الطريق الوحيد الذى يجعلنا نشعر بمعاناة الأخرين. الرحمة تجعلنا ندرك بما لا يدع للشك أنه لا سلام ولاسكينة ما لم ينعم الأخرون بالسلام والسكينة أيضا.

- فريدريك بوشنر (1926)، كاتب ولاهوتى أمريكى

 علينا أن نتذكر ماضينا البشع حتى نتعلم منه ونتعامل معه ونغفر أينما استطعنا المغفرة ولكن دون نسيان، حتى لا تتكرر هذه الأخطاء التى قد تفرقنا مرة أخرى، ولنتعاون معا من أجل القضاء على الإرث الذي يهدد ديمقراطيتنا.

- نيلسون مانديلا (1918-2013)، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، فبراير 25، 1999

  الكراهية سبب مشاكل العالم ولم تكن أبدا حلا لتلك المشاكل.

- مايا أنجيلو (1928-2014)، شاعرة وكاتبة أمريكية

 مقابلة الكراهية بالكراهية تشعل فتيل الكراهية أكثر، ويزيد من ظلمة ليلٍ خالٍ من النجوم.

- مارتن لوثر كينج جونيور، (1929-1968)، قس معمدانى أمريكى وزعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية، محبة أعدائك، 1957

 أنا لست من أثينا أو يونانيا إنما أنا أحد مواطنى العالم.

- سقراط (469 ق.م. - 399 ق.م.)، فيلسوف يونانى

  هل سيحدث خلاف ونحن ما زلنا نكافح؟ هل اليهودي مرة ثانية سيكون أقل قيمة من الأخرين ؟ أنه لأمر محزن، محزن جدا، أنه مرة أخرى، وربما للمرة الألف، تُتأكد الحقيقة القديمة: "ما يفعله مسيحي هو مسئوليته، وما يفعله يهودي واحد يعود بتبعاته على كل اليهود.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944، مسجل بتاريخ مايو 22، 1944

  أنا أؤمن بأن الله خلق كل الأعراق التي تعيش على الكرة الأرضية من دم واحد. وأنا أؤمن بأن كل البشر على إختلاف ألوانهم ، سود، وصفر وبيض، هم إخوة وإن إختلفت أشكلاهم وأماكن وتوقيت تواجدهم على الأرض والفرص التى تتاح لهم ، ولكنهم لا يختلفون في أي شيء أساسي، أو في الروح وقدرتهم على التطور الأبدى.

- و.ى.ب. دو بويز (1869-1963)، عالم اجتماع، ومؤرخ، وناشط سياسى أميركى من أصول إفريقية، داركواتر: أصوات من داخل الحجاب، 1920

  الكثير من مشاكلنا خلقناها بأنفسنا بسبب إختلافنا الإيديلوجى، والدينى، والعرقى، وصراعنا على الموارد، والمصادر الاقتصادية وغيرها من الأسباب. حان الوقت للتفكير بإنسانية أكثر ونقدر ونحترم التشابه الذى يجمعنا كبشر.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)، الحياة الرحيمة، 2011

  أثلج صدرى أن الناس في كل مكان على إختلاف بيئاتهم وثقافاتهم يطالبون بالحريات الأساسية.

- أون سان سو تشى (1945)، حائزة على جائزة نوبل للسلام وزعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فى بورما، 2012

  كل الأديان الكبرى أتت بنفس رسالة الحب والرحمة والمغفرة... المهم هو أن تكون تلك الرسالة جزءا من حياتنا اليومية.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)

  عندما تختلف مع شخص ما، هناك عامل واحد قد يؤدى إما إلى تقوية تلك العلاقة أو تقويضها ،و هو السلوك.

- ويليام جيمس (1842-1910)، فيلسوف وعالم نفسى أمريكى

 لا أكن عداوة لأحد، ومن يحترم الكرامة الإنسانية، أين كان دينه، فإننى أنحنى أمامه وأعانقه وأقبله.

- معصومي تهراني، شيخ إيرانى كبير

 لكي تبنى المستقبل عليك  معرفة الماضى

- أوتو فرانك (1889-1980)، تاجر مولود في ألمانيا، ووالد آن ومرجو فرانك، 1967

  أن تتحرر من قيودك وتعيش حرا ليس كاف، بل أن تتعلم إحترام حرية الآخرين ذلك هو أسمى معانى الحرية.

- نيلسون مانديلا (1918-2013) ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، المسيرة الطويلة إلى الحرية: السيرة الذاتية لنيلسون مانديلا، 1995

  نحن نحتاج إلى مزيد من الرحمة وإذا لم يكن هذا ممكنا فلا سياسى أو حتى ساحر يسطتيع إنقاذ العالم.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)

  على الجميع أن يجعلوا من أنفسهم نموذجا يحتذى به.

- روزا باركس (1913-2005)، ناشطة حقوقية من أصول إفريقية أمريكية

  مسيحى، يهودى، مسلم، شامانى، ماجوسى، والحجر والأرض والجبل، النهر، كل له طريقته السرية الفريدة فى التعامل مع الغموض، دون إطلاق الأحكام عليه.

- جلال الدين الرومى (1207-1273)، لاهوتى، وفقيه، وشاعر، ومتصوف فارسى من القرن الثالث عشر

  أنا أتمسك بمبادئي لأننى رغم كل شيء مازلت أؤمن بأن البشر طيبو القلب.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944، مسجل بتاريخ 15 يوليو 1944

  الإختبار الحقيقى للإيمان هو ما إذا كان يمكننى قبول الإختلاف. هل يمكنني أن اتخيل الله كما يتخيله شخص اختلف مع ما يؤمن به ، و يتكلم لغة غير التى اتكلم بها ، ومثله الأعلى مختلف عن مثلى الأعلى؟ إذا لم أستطع، فلقد جعلت الله يعيش في الصورة التى أريدها بدلا من أن اعيش أنا فى الصورة التى يريدها لى.

- جوناثان ساكس (1948)، حاخام، فيلسوف وعالم اليهودية، كرامة الإختلاف، 2002

  يجب علينا أن نخطط للحرية وليس الأمن فقط فالحرية وحدها تضمن استمرار الأمن.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى-إنجليزى، "المجتمع المفتوح وأعدائه،" 1945

  لا يجب أن تتعامل مع الأخرين بقسوة وعنف، بل يجب عليك محاربة الأخرين من خلال السلام والحوار و التعليم.

- ملالا يوسف زى (1997)، ناشطة باكستانية فى مجال تعليم النساء وحاصله على جائزة نوبل للسلام، أكتوبر 10، 2013

 جاءوا أولاً إلى الاشتراكيين، ولم أدافع عنهم ، لأننى لم أكن اشتراكيّا. ثمّ جاءوا إلى أعضاء النقابات، ولم أدافع عنهم ، لأنّنى لم أكن نقابيّا. ثمّ جاءوا إلى اليهود، ولم أدافع عنهم ، لأنّنى لم أكن يهوديّا. بعدئذ جاءوا إلى ، فلم يتبقَّ أحد لكى يدافع عنى.

- مارتن نيمولر (1892-1984)، لاهوتي ألماني معروف لمعاداته للنازية وقس لوثارى، 6 يناير، 1946

  ندعو كل المجتمعات إلى أن تكون متسامحة وترفض التمييزعلى أساس طائفى أو عقائدى أو مذهبى أو على أساس اللون أو الدين أن تتبنى أجندة ما لضمان الحرية والمساواة للمرأة حتى يتمكن من النهوض بأنفسهن. فلا يمكننا أن ننجح إذا ظل نصفنا يعيش فى تخلف.

- ملالا يوسف زى (1997)، ناشطة باكستانية فى مجال تعليم النساء وحاصله على جائزة نوبل للسلام، يوليو 12، 2013

  لا يمكنني أن أتصور شيئا مخيفا أكثر من أن تملىء الجنة برجال متشابهين. الشيء الوحيد الذي جعل الحياة محتملة... هو تنوع المخلوقات على الأرض.

- ت.ح. وايت (1906-1964)، كاتب إنجليزى

 من أجل تحسين وضع البشرية ، من الصعب المبالغة في تقييم الأشياء التي تسهل تواصل الأشخاص مع من لا يشبهونهم في التفكير والسلوك والقضايا والمبادىء التى يؤمنون بها، بعكس أولئك الأشخاص الذي يتشابهون معهم... ولكن مقارنة شخص لمفاهيمه وعاداته مع تجارب وعادات أشخاص آخرين في ظروف مختلفة أمر لا غنى عنه.

- جون ستيوارت مل (1806-1873)، فيلسوف، واقتصادي وسياسى وموظف حكومى إنجليزى، مبادئ الاقتصاد السياسى

  أدركت أن الحل الأمثل لتلبية حاجات رواندا هو العمل نحو المصالحة في السجون و الكنائس والمدن والقرى فى جميع أنحاء البلاد. وهو ما يعنى إطعام الجياع، وإيواء من لا مأوى لهم، ورعاية الصغار، و تضميد الجراح وغفران ما لا يغتفر.

- جون روكياهانا (1945)، مطران أنجليكى رواندى سابق، مطران رواندا: إيجاد المغفرة وسط كومة عظام، 2007

  ثمن الحرية أقل من ثمن القمع .

- و.ى.ب. دو بويز (1869-1963)، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وناشط سياسى أميركى من أصول إفريقية، جون براون، 1909

  جميعنا نؤمن بهذه الوصية القريبة من قلوبنا: أفعل الخير وإبتعد عن الشر. كلنا... هذا الشخص الذي يعيش داخل تلك الفقاعة، متخيلا أن كل الذين يعيشون خارجها لا يمكنهم فعل الخير. فى الواقع، أنه يبني جداراً يقود إلى الحرب، وإلى ما رسخه البعض على مر التاريخ: القتل باسم الله... فى حين هذا يعد ببساطة ازدراء للدين.

- البابا فرانسيس (1936)، مايو 22، 2013

 الإنسان لديه رغبة كامنه في التدمير والقتل والغضب. وحتى يتم تغيير هذا فى كل البشر بلا استثناء وبشكل جذرى ، فسيستمر شن الحروب وتدمير وتشويه كل شيء تم بناءه وصقله ونموه. حتى لا يتبقى شىء ، ويجد الإنسان أنه عليه أن يبدأ من جديد.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944، مسجل بتاريخ مايو 3، 1944

  كلنا نعيش وهدفنا أن نحيا سعداء فحياتنا مختلفة ولكنها متشابه أيضا.

- آن فرانك (1929-1945)، مؤلفة الكتاب "يوميات فتاة شابة،" 1942-1944، مسجل بتاريخ 6 يوليو 1944

  تعيش الأمة فى أمان عندما تتحلى بالصدق والأمانة والأخلاق الحميدة وقول الحقيقة.

- فريدريك دوجلاس (1818-1895)، من دعاة التحرر من العبودية ،أمريكي من أصول أفريقية ووزير أمريكي لدى هايتى من 1889 إلى 1891، خطاب في الذكرى الرابعة والعشرين للإستقلال في واشنطن دي.سى، أبريل 1886

 كلنا نعرف أننا كأفراد نتمتع بخصوصية ما ولكننا نميل إلى رؤية آلأخرين كممثلين لجماعاتهم.

- ديبورا تانين (1945)، لغوية ومؤلفة، "أنتم فقط لا تفهمون، 1990

  بينما نختلف بشكل كبير فيما بيننا حول الأشياء الصغيرة التي نعلمها، فنحن جميعا نقف على قدم المساوة فى جهلنا اللانهائي للاشياء.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى- إنجليزى"التخمين وتفنيد: نمو المعرفة العلمية،" 1963

  وطنى هو العالم، ودينى هو عمل الخير.

- توماس بين (1737-1809)، ناشط سياسى، وفيلسوف وثوري إنجليزى-أمريكى، حقوق الإنسان، 1791

  لا أؤمن بالتصدق.،ولكنى أؤمن بالتكاتف. الصدقة تأتى من الغنى للفقير وتبدوا مهينة فهى علاقة أفقية من القمة إلى القاع . أما التكاتف هوعملية تتسم بالتفاعل تقوم على احترم الآخر والتفاعل معه. فهناك الكثير يمكن تعلمه من الأخرين.

- إدواردو جاليانو (1940)، صحفى، كاتب وروائى أوروجوانى، 2004

  التسامح مصدر السلام والتعصب مصدر الفوضى والصراع.

- بيير بايل (1647-1706)، فيلسوف فرنسى، 1686

  أينما تنعدم العدالة، يعم الفقر، ويسود الجهل و تشعر فئة ما بأن المجتمع يتأمر عليها بشكل منظم ومتعمد لقمعها وسرقة مقدراتها والتضييق عليها والنيل منها، عندئذ لن يكون الإنسان ولا الممتلكات فى آمن.

- فريدريك دوجلاس (1818-1895)، من دعاة التحرر من العبودية ،أمريكى من أصول أفريقية ووزير أمريكى لدى هايتى من 1889 إلى 1891، خطاب فى الذكرى الرابعة والعشرين للإستقلال في واشنطن دي.سى، أبريل 1886

  أنا محب للحقيقة، وعبد للحرية، وكاهن في محراب اللغة والنقاء والتسامح. هذا هو ديني... وإيماني بديني قوى وأنا أعلم أن الكذب مآله الفشل والفحشاء والتعصب مآلهما الهلاك.

- ستيفن فراى (1957)، كوميدى وممثل وكاتب ومقدم برامج وناشط بريطانى، 1993

 الرحمة لا علاقة لها بالدين، بل هى شعور إنساني. وهى ليست رفاهية، بل هي أمر لا غنى عنه لكى ننعم بهدوئنا وسلامتنا واستقرارنا النفسي. فبدونها لا يمكن للإنسان أن يحيا.

- الدالاي لاما الرابع عشر (1935)

  يقوم المجتمع المنفتح على تعلم المرء نقد المحرمات وإعمال العقل فى أخذ القرارات.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى-إنجليزى، "المجتمع المفتوح وأعدائه،" 1945

  أنا أؤمن بأننا نعيش على الأرض لنعمل قدر المستطاع على جعل هذا العالم عالما أفضل يتمتع فيه الجميع بالحرية.

- روزا باركس (1913-2005)، ناشطة حقوقية من أصول إفريقية أمريكية

 لا يمكن مواجهة الظلام بالظلام , الضوء وحده ينهى الظلام .. ولا يمكن مواجهة الكراهية بمزيد من الكراهية فالحب وحده قادر على وضع حد للكراهية. 

- مارتن لوثر كينج جونيور، (1929-1968)، قس معمدانى أمريكى وزعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية، من القوة إلى الحب، 1963

  إذا كان جميع البشر متفقون إلا واحد يخالفهم الرأى، فلا يحق لهم أن يسكتوه، هو وحده له الحق فى أن يغير رأيه أو أن يصمت.

- جون ستيوارت مل (1806-1873)، فيلسوف، واقتصادى وسياسى وموظف حكومي إنجليزى، مبادئ الاقتصاد السياسي، عن الحرية، 1959

 لا ينبغى أن ينظر للتسامح والصبر على إنهما علامات ضعف. فهما علامات قوة.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)، سبتمبر 21، 2012

  القوانين وحدها لا تضمن حرية التعبير: لكي يعبر كل مرء عن وجهة نظره دون الخوف من العقاب، لابد أن تسود روح التسامح بين جميع البشر.

- ألبرت أينشتاين (1879-1955)، عالم الفيزياء النظرية مولود فى ألمانيا، 1940

  إذا لم نكن مستعدين لحماية مجتمع متسامح من إعتداء المتعصبين فسيتم تدمير المتسامحين والقضاء على التسامح.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى-إنجليزى، "المجتمع المفتوح وأعدائه،" 1945

 القاعدة الذهبية للسلوك هي التسامح المتبادل، ومع إدراكنا أننا لانفكر جميعا بنفس الطريقة وغالبا ما نرى جانبا من الحقيقة ومن زوايا مختلفة. وحتى بين الأشخاص الأكثر وعيا ، فسيكون هناك مساحة كافية لتقبل الإختلاف الرشيد فى الرأى . لذلك القاعدة الوحيدة الممكنة لقواعد السلوك في أى مجتمع متحضر هو التسامح المتبادل.

- مهاتما غاندى (1869-1948)، زعيم حركة الاستقلال في الهند، 1927

  من يحافظ على حريته عليه أن يحمى حرية الأخرين حتى عدوه؛ فإذا خالف هذا الواجب، فهو يقر الظلم الذى سيطوله فى النهاية.

- توماس بين (1737-1809)، ناشط سياسى، وفيلسوف وثورى إنجليزى-أمريكى، أطروحة المبادئ الأولى للحكومة، يوليو 1795

  يجب أن يظل الدين معنى بالمبادئ فقط. لا أن يتحول إلى قوانين وقواعد تحكمنا. فاللحظة التى نهبط بها بالدين إلى مستوى القوانين، فإنه لا يصلح أن يكون دينا، إذ أنه يقتل المسئولية التي هي جوهر الدين الحقيقى.

- بيماراو رامجي أمبيدكار (1891-1956)، فقيه واقتصادى وسياسى وإصلاحى هندى

  يجب علينا أن نزعم باسم التسامح أنه يعطينا الحق فى عدم التسامح مع المتعصبين.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى-إنجليزى، "المجتمع المفتوح وأعدائه،" 1945

 أعطَ لكل بني أدم كل حق تدعيه لنفسك.

- رابرت جرين اینجرسول (1833-1899)، محامي أمريكى، مايو 8، 1888

  هناك خير واحد، هو العلم، وشر واحد، هو الجهل

- سقراط (469 ق.م. -399 ق.م.)، فيلسوف يونانى

  قد تلوح بوجهك بعيدا، ولكن لا يمكنك أن تدعى أنك لا تعرف الحقيقة.

- وليام ويلبرفورس (1759-1833)، زعيم إنجليزى في حركة إلغاء الرق، 1791

 كم طريقا يؤدى إلى لله؟ بعدد البشر على الأرض توجد طرق تؤدى إلى الله.

- جلال الدين الرومى (1207-1273)، لاهوتى، وفقيه، وشاعر، ومتصوف فارسى من القرن الثالث عشر

  طبيعة الإنسان معقدة وأى تصنيف يقسم البشر إلى بشر طيبون وأخرون أشرار، سادة وعبيد، هو تصنيف لا أساس له من الصحة وخطرا على الإنسانية ولا يمكن القبول به كتصنيف شامل ودائم.

- و.ى.ب. دو بويز (1869-1963)، عالم اجتماع، ومؤرخ، وناشط سياسى أميركى من أصول إفريقية، تطور مشكلة العرق، 1909

  لو أردت السلام مع عدوك عليك العمل معه. عندئذ يتحول العدو إلى شريك.

- نيلسون مانديلا (1918-2013)، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، المسيرة الطويلة إلى الحرية: السيرة الذاتية لنيلسون مانديلا، 1995

  الحجة التى تعمل العقل لن يكون لها تأثيرعلى إنسان لا يريد أن يتبنى موقفا عقلانيا.

- كارل بوبر (1902-1994)، فيلسوف نمساوى-إنجليزى، "المجتمع المفتوح وأعدائه،" 1945

  نحن جميعا نعانى بدرجات متفاوته من ضيق الأفق ... عندما ننظر إلى عادات وملابس وسلوك الشعوب الأخرى بشىء من الاستخفاف لأنها لا تشبه ملابسنا.

- جوزيف أديسون (1672-1719)، صحفى وكاتب وشاعر مسرحى ورجل سياسة إنجليزى، 1711

  الظلم والفقر والعبودية والجهل – كلها قد تعالَج عن طريق الإصلاح أو الثورة. ولكن الرجال لا يعيشون من أجل محاربة الشر فقط. بل يعيشون من أجل أهداف إيجابية، سواء فردية أوجماعية يصعب التنبوء بها وقد تبدوا متعارضه فى بعض الأحيان.

- شعيا برلين (1909-1997)، منظر اجتماعى-سياسى وفيلسوف ومؤرخ روسى-بريطانى، "أفكار سياسية في القرن العشرين،" فورين أفارس، 1950

 لا يجب أن يجبر أحد على إعتناق أو ممارسة ديانة أو كهنوت أوأن يضطهد بسبب قناعاته الدينية ، فالجميع أحرار فى الإعلان عن أرائهم ومواقفهم الدينية والدفاع عنها بالحجة.

- توماس جفرسون (1743-1826)، واضع إعلان الاستقلال والرئيس الثالث للولايات المتحدة، قانون فرجينيا للحرية الدينية، 1786

  المفتاح لعالم أكثر سعادة وسلاما ونجاحا هو تنامى الرحمة على كل المستويات سواء كان عائلي أو قبائلي أو مجتمعى أو وطنى أو دولي.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)، الحياة الرحيمة، 2011

  العالم حر ويجب أن يكون حرا ليسأل أي سؤال وليشكك في أى ثوابت وليبحث عن أي دليل وليصحح أي خطأ. وحياتنا السياسية تقوم أيضا على الانفتاح. والطريق الوحيد لتجنب الخطأ هو الكشف عنه والسبيل الوحيد للكشف عنه هو أن تكون حرا للبحث والتدقيق. فما دام الرجال أحرار أن يسألوا ما يجب أن يسألوا عنه، وأن يعبروه عن أفكارهم، أو ما قد يفكرون به، فلن تضيع الحرية أبدا ولن يتراجع العلم أبدا.

- روبرت أوبنهايمر (1904-1967)، عالم الفيزياء النظرية الأمريكى

  لطالما حلمت بالمجتمع الديمقراطي الحر الذى ينعم فيه البشر بالسلام على أساس تكافؤ الفرص.

- نيلسون مانديلا (1918-2013)، ثورى مناهض لنظام الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود للبلد، "أنا مستعد أن أموت،" بيان في محكمة ريفونيا، المحكمة العليا فى بريتوريا، أبريل 20، 1964

  أنه العدو هو من يستطيع أن يعلمنا ممارسة فضيلتى الرحمة والتسامح.

- الدالاى لاما الرابع عشر (1935)، محيط الحكمة: مبادئ توجيهية للمعيشة

  حب الوطن شيء عظيم. ولكن لماذا يقف الحب على الحدود؟

- بابلو كاسالز (1876-1973)، عازف التشيلو إسباني

  إذا لم يمكننا إنهاء خلافاتنا الآن فأقل ما يمكننا عمله هو أن نجعل العالم مكانا يقبل التنوع.

- جون إف. كينيدى (1917-1961)، رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون، خطاب التخرج فى الجامعة الأمريكية، يونيو 10، 1963

  حتى الله لايسعى لحكم الإنسان حتى أيامه الأخيرة فلماذا يجب أنا وأنت أن نفعل ذلك؟

- ديل كارنيجى (1888-1955)، مؤلف أمريكي لكتب عن تحسين الذات ومحاضر

  الجميع متساون ومستقلون، فلا يجب أن يمس أحد الأخر بسوء سواء في حياته أو صحته أوحريته، أو ممتلكاته.

- جون لوك (1632-1704)، فيلسوف إنجليزى، رسالة ثانية عن الحكومة، 1689

  إصدار الأحكام على الأخرين يعمى بصائرنا، لكن الحب من شأنه أن يفتح بصائرنا. فإصدار الأحكام على الأخرين يحول دون رؤيتنا لما نقترفه من شر، وعن رؤية النعم التى هى من حق الجميع من دون استثناء.

- ديتريش بونهوفر (1906-1945)، قس لوثرى وعالم لاهوت مناهض للنازية.

 حرية إ صدار الأحكام يجب أن تكون مكفولة والشعوب لابد وأن تحكم بطريقة تضمن لهم العيش بإنسجام حتى وإن إختلفت وتباينت أراؤهم المعلنه.

- باروخ سبينوزا (1632-1677)، فيلسوف هولندى، رسالة فى اللاهوت والسياسة، ١٦٧٠

  إن الفرق بين شخص ورع مثالي ولكنه ضيق الأفق وشخص متطرف، لا يتعدى خطوة واحدة.

- فريدريك هايك (1899-1992)، اقتصادي وفيلسوف، 1944

 القاعدة الذهبية للسلوك هي التسامح المتبادل، ومع إدراكنا أننا  لانفكر جميعا بنفس الطريقة وغالبا ما نرى جانبا من الحقيقة ومن زوايا مختلفة. وحتى بين الأشخاص الأكثر وعيا ، فسيكون هناك مساحة كافية لتقبل الإختلاف الرشيد فى الرأى . لذلك القاعدة الوحيدة الممكنة لقواعد السلوك في أى مجتمع متحضر هو التسامح المتبادل.

-مهاتما غاندى (1869-1948)، زعيم حركة الاستقلال في الهند، 1927

زور موقع تفانا

حول مشروع تفانا

معهد التعليم الإليكترونى للمجتمع المدنى الإيرانى " تفانا"، هى منظمة إيرانية رائدة فى مجال التعليم الإليكترونى. تم إنشاء تفانا التى تعنى بالفارسية "المتمكن" و"القادر" فى مايو 2010 بهدف دعم المواطنة الفاعلة والقيادة المدنية فى إيران من خلال برنامج تعليمى متعدد الوسائط وأخر لدعم قدرة المجتمع المدنى. وتقوم تفانا على رؤية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع إيرانى حر ومنفتح ، مجتمع يتمتع فيه الجميع والأفراد على حد سواء بالمساواة والعدالة والحقوق المدنية والسياسية الكاملة.

حول مشروع التسامح

يهدف مشروع " التسامح" إلى زيادة الوعى والقبول بالتعددية والحرية الدينية ودعم الإختلاف . من أجل تحقيق ذلك يوفر مشروع التسامح مجموعة من المواد التعليمية باللغات العربية والفارسية والإنجليزية بهدف بناء قدرة ومهارات الآفراد والمجتمع للقضاء على الكراهية والتعريف بإيجابيات العيش فى مجتمعات تتحلى بالتسامح والإنفتاح على الآخر. كما يعمل المشروع على التعريف بسبل العمل على منع الاضطهاد وجرائم الإباده الجماعية وزرع بذور مجتمعات تنعم بالتعددية والاستقرار فى الشرق الأوسط.