منابع بیشتر

شما اینجا هستید

برای به دست آوردن اطلاعاتی بیشتر درباره هر یک مفاهیم، سرگذشت‌ها و تاریخچه‌هایی که در این سایت و غیر از آن در این باره ارائه شده است، سری به کتابخانه ما بزنید تا به وقایع و اطلاعات، اسلایدشو‌ها، سخنرانی‌های ویدئویی، خط‌های زمانی، پادکست‌ها و بسیاری منابع دیگر دست یابید. مجموعه ما را بکاوید: به پادکستی درباره تدریس هولوکاست در کلاس خویش گوش فرا دهید، نجات یافتگان نسل‌کشی را تماشا کنید که داستان‌های نجات خویش را با شما در میان می‌گذارند، یا مقاله‌ای بخوانید درباره جنبشی زیرزمینی که در صدد بازیابی حق تحصیل برای بهاییان تحت آزار در ایران است.

درباره توانا

توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران، موسسه‌ای پیشگام در زمینه آموزش آنلاین است. توانا در تاریخ ۱۷ می سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت از شهروندی فعال و رهبری مدنی در ایران از طریق راه‌های گوناگون برای آموزش شهروندی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای جامعه مدنی، شروع به کار کرد. چشم‌انداز توانا دست‌یابی به جامعه‌ای آزاد و باز برای ایرانیان است، جامعه‌ای که در آن هر ایرانی از فرصت‌های برابر، عدالت و آزادی‌های کامل مدنی و سیاسی بهره‌مند شود.

درباره پروژه رواداری

پروژه رواداری در صدد است تا منبع الهامی باشد برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی و به رسمیت شناختن تفاوت در میان شهروندان. پروژه رواداری با تهیه و استفاده از مجموعه متنوعی از منابع آموزشی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی، بر نقش هر فرد برای مقابله با نفرت تاکید داشته و به برشمردن فواید زندگی روادارانه در جامعه‌ای باز و آزاد می‌پردازد. پروژه روادری از طریق آموزش سعی دارد تا جلوی اذیت و آزار و نسل‌کشی [اقلیت‌ها] را گرفته و بذرهای بنیادین جامعه‌ای پایدار و متنوع را در خاورمیانه بزرگ کاشته و پرورش دهد.

به توانا بپيونديد