صدای کودکان

شما اینجا هستید

هولوکاست نمایش تکان‌دهنده عواقب و نتایج ترسناک از دست دادن صفات انسانی است، حتی در قبال کودکان. قبل از نابودسازی و مرگ نظام‌مند شش میلیون یهودی، نازی‌ها نفرت انبوهی را در میان مردمان آلمان [علیه یهودیان] مهندسی کرده و پراکندند. اینجا شما با سرگذشت واقعی عده‌ای از کم سن و سال‌ترین قربانیان هولوکاست آشنا می‌شوید. سرگذشت‌های ایشان به‌عنوان تذکر و یادآوری از بی‌عدالتی، تبعیض، اذیت و آزار، جهل و نفرت –وقتی بلامنازع رها می‌شود- باقی خواهد ماند. یادآور مواردی که می‌توانند باعث سبعیت و سنگ‌دلی گسترده و رنج غیر قابل تصور حتی معصوم‌ترین اقشار جامعه شود.

درباره توانا

توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران، موسسه‌ای پیشگام در زمینه آموزش آنلاین است. توانا در تاریخ ۱۷ می سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت از شهروندی فعال و رهبری مدنی در ایران از طریق راه‌های گوناگون برای آموزش شهروندی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای جامعه مدنی، شروع به کار کرد. چشم‌انداز توانا دست‌یابی به جامعه‌ای آزاد و باز برای ایرانیان است، جامعه‌ای که در آن هر ایرانی از فرصت‌های برابر، عدالت و آزادی‌های کامل مدنی و سیاسی بهره‌مند شود.

درباره پروژه رواداری

پروژه رواداری در صدد است تا منبع الهامی باشد برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی و به رسمیت شناختن تفاوت در میان شهروندان. پروژه رواداری با تهیه و استفاده از مجموعه متنوعی از منابع آموزشی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی، بر نقش هر فرد برای مقابله با نفرت تاکید داشته و به برشمردن فواید زندگی روادارانه در جامعه‌ای باز و آزاد می‌پردازد. پروژه روادری از طریق آموزش سعی دارد تا جلوی اذیت و آزار و نسل‌کشی [اقلیت‌ها] را گرفته و بذرهای بنیادین جامعه‌ای پایدار و متنوع را در خاورمیانه بزرگ کاشته و پرورش دهد.

به توانا بپيونديد