آرزوی من: منشور رواداری

profile_pic1

کرن آرمسترانگ، راهبه سابق و متفکر مذهبی، متوجه شد «قانون طلایی در قلب هر سنت دینی قرار گرفته است: کاری که خوش‌تان نمی‌آید دیگران در حق شما انجام دهند، در حق دیگران انجام ندهید.» وی ادامه می‌دهد: «همدردی، توانایی احساس وضعیت و دردهای دیگران، نه تنها روشی برای آزمودن دین‌داری حقیقی است، بلکه هم‌چنین امری که است که ما در پیشگاه چیزی که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان خدا می‌نامند، قرار می‌دهد.» در این سخنرانی، آرمسترانگ از همه می‌خواهد در راستای تبدیل دین به نیرویی برای برقراری هماهنگی و آرامش، یاری رسانند.