آشنایی با واقعیات

یکی از فلاسفه به نام جرج سانتایانا نقل قول مشهوری دارد که می‌گوید: «آنها که نمی‌توانند گذشته را به یاد بسپارند محکوم به تکرار آن هستند» در دنیای ما میلیون‌ها نفر جان خود را به خاطر نسل‌کشی از دست داده‌اند. هولوکاست برای ابد به عنوان بارزترین نمونه شرورانه‌ترین عمل انسانی باقی خواهد ماند، اما هنوز با وجود درس‌ها و هشدارهایی که نسل‌کشی برای انسانیت به همراه دارد، انکار تاریخ می‌تواند امری شایع باشد. چنین تاکید و مقاومتی در برابر [پذیرش] حقیقت و یاد گذشته خطرناک است. امروز در خاور میانه زنان و اقلیت‌ها شاهد خشونت گسترده و هدف‌مند علیه خویش هستند که ناشی از تعصبات ایدئولوژیک و اعتقادی است. در این قسمت شما واقعیات و پاسخ به پرسش‌هایی که به کرات درباره نسل‌کشی، وضعیت فعلی اقلیت‌ها در خاورمیانه و معنای رواداری پرسیده‌ می‌شوند را خواهید یافت. مطالبی که در اینجا ارائه شده‌اند دامنه‌ای متفاوت از داستان‌ها و وقایع تاریخی هولوکاست و یهودی‌ستیزی معاصر گرفته تا خط زمانی نظری و مفهوم رواداری و اذیت و آزار فعلی بهاییان در ایران و مسیحیان قبطی در مصر را در بر می‌گیرد.