صدای کودکان

هولوکاست نمایش تکان‌دهنده عواقب و نتایج ترسناک از دست دادن صفات انسانی است، حتی در قبال کودکان. قبل از نابودسازی و مرگ نظام‌مند شش میلیون یهودی، نازی‌ها نفرت انبوهی را در میان مردمان آلمان [علیه یهودیان] مهندسی کرده و پراکندند. اینجا شما با سرگذشت واقعی عده‌ای از کم سن و سال‌ترین قربانیان هولوکاست آشنا می‌شوید. سرگذشت‌های ایشان به‌عنوان تذکر و یادآوری از بی‌عدالتی، تبعیض، اذیت و آزار، جهل و نفرت –وقتی بلامنازع رها می‌شود- باقی خواهد ماند. یادآور مواردی که می‌توانند باعث سبعیت و سنگ‌دلی گسترده و رنج غیر قابل تصور حتی معصوم‌ترین اقشار جامعه شود.