منابع بیشتر

برای به دست آوردن اطلاعاتی بیشتر درباره هر یک مفاهیم، سرگذشت‌ها و تاریخچه‌هایی که در این سایت و غیر از آن در این باره ارائه شده است، سری به کتابخانه ما بزنید تا به وقایع و اطلاعات، اسلایدشو‌ها، سخنرانی‌های ویدئویی، خط‌های زمانی، پادکست‌ها و بسیاری منابع دیگر دست یابید. مجموعه ما را بکاوید: به پادکستی درباره تدریس هولوکاست در کلاس خویش گوش فرا دهید، نجات یافتگان نسل‌کشی را تماشا کنید که داستان‌های نجات خویش را با شما در میان می‌گذارند، یا مقاله‌ای بخوانید درباره جنبشی زیرزمینی که در صدد بازیابی حق تحصیل برای بهاییان تحت آزار در ایران است.