اشیای روزمره، شرح‌حال‌های غم‌انگیز

ff29d6c65cef2c5587e8fb404c9009fa3a18ebab_254x191

ضیا گافیک از اشیا در زندگی روزمره عکاسی می‌کند؛ اشیایی نظیر ساعت‌، کفش‌، و عینک‌. اما این تصاویر به شکل فریب‌آمیزی ساده هستند؛ این اشیا از قبور قربانیان گورهای دسته‌جمعی در جنگ بوسنی بیرون کشیده شدند. گافیک، همکار تد و اهل سارایو، از اشیای داخل این قبرها عکس‌برداری می‌کند تا آرشیوی زنده از هویت‌ اشخاصی که دیگر در میان ما نیستند، خلق کند.