انکار و تحریف هولوکاست

Auschwitz-Birkenau_abgebrannte_Barracken

انکار و تحریف هولوکاست چیست؟

انکار هولوکاست تلاشی برای نفی کردن حقایق اثبات‌شده‌ نسل‌کشی یهودیان اروپا توسط نازی‌ها است. ادعاهای کلیدی برای انکار عبارتند از: کشتار تقریبا شش میلیون نفر یهودی طی جنگ جهانی دوم هرگز اتفاق نیفتاد، نازی‌ها قصد یا سیاست رسمی برای نابودی یهودیان نداشتند، و اتاق‌های گاز سمی در اردوگاه مرگ آشویتس- برکناو هرگز وجود نداشت.

یک روند جدیدتر، تحریف حقایق هولوکاست است. تحریف‌های معمول، به‌عنوان مثال، شامل این ادعاها می‌شوند: رقم مرگ شش میلیون نفر یهودی اغراق‌آمیز است، مرگ‌و‌میرها در اردوگاه‌های کار اجباری نتیجه بیماری و گرسنگی بود نه سیاست، و دفترچه خاطرات “آن فرانک” جعلی است.

انکار و تحریف جدای از سوء‌استفاده از هولوکاست است. سوء‌استفاده زمانی اتفاق می‌افتد که جنبه‌های هولوکاست با حوادث، موقعیت‌ها، یا مردمی مقایسه می‌شوند که در آن‌ها نسل‌کشی یا قصد نسل‌کشی وجود ندارد. نمونه‌هایی از سوء‌استفاده عبارتند از: این ادعا که اعمال دولت اسرائیل معادل کارهای نازی‌ها است، برابر دانستن رفتار با حیوانات با رفتار با یهودیان و سایر قربانیان در طول هولوکاست، برچسب نازی زدن به مخالفان سیاسی، یا سوء‌استفاده از اصطلاحات هولوکاست با این ادعا که اقداماتی خاص، مشابه اقدامات صورت گرفته توسط نازی‌ها هستند.

انکار هولوکاست، تحریف، و سوء‌استفاده از آن همگی درک از تاریخ را تضعیف می‌کنند. انکار و تحریف هولوکاست تقریبا همیشه نشانی از یهودستیزی هستند.

 

چگونه انکار هولوکاست و تحریف آن به یهودستیزی مربوط هستند؟

هولوکاست یکی از مستندترین وقایع تاریخ است. انکار و تحریف هولوکاست معمولا از تنفر از یهودیان نشات می‌گیرد، و بر این ادعا استوار است که هولوکاست به عنوان بخشی از توطئه یهودیان برای پیشبرد منافع خود، ابداع یا در آن اغراق شده است. این دیدگاه از طریق متهم کردن یهودیان به توطئه و سلطه بر جهان، موجب استمرار کلیشه‌های قدیمی ضدیهود می‌شود؛ همان اتهامات نفرت‌انگیزی که در ایجاد زمینه‌های هولوکاست نقشی موثر داشتند.

 

چرا مردم هولوکاست را انکار، تحریف یا از آن سوء‌استفاده می‌کنند؟

مانند تمامی اشکال تبلیغات منفی، انکار، تحریف هولوکاست و سوء‌استفاده از آن استراتژی‌هایی برای رسیدن به چنین اهدافی هستند:

  • کاهش احساس هم‌دردی عمومی با یهودیان
  • تضعیف مشروعیت دولت اسرائیل، که برخی‌ها عقیده دارند برای جبران رنج یهودیان در طول هولوکاست ایجاد شد.
  • کاشت بذر شک در مورد یهودیان و هولوکاست
  • جلب توجه به موضوعات و دیدگاه‌های خاص  

 

من چگونه انکار و تحریف هولوکاست را تشخیص دهم؟

انکار و تحریف هولوکاست از برنامه‌هایی الهام می‌گیرند که نه ارتباطی به هولوکاست دارند و نه برای درک بهتری از یک واقعه تاریخی مستند هستند. برخی از انکارکنندگان هولوکاست، یا به اصطلاح “تجدیدنظرگرایان”[1] مدعی می‌شوند که دانش‌مندان قابل اعتمادی هستند، در حالی‌که برای حمایت از یک موضع ایدئولوژیک خاص، حقایق را دست‌کاری می‌کنند. آنان با پنهان کردن نیت یهودستیزی‌شان تحت پوشش آزادی بیان، مدعی ارائه نسخه جایگزینی از تاریخ هولوکاست هستند. از آن‌جایی که دانش‌مندان واقعی در وقوع هولوکاست شکی ندارند، انکار هولوکاست هیچ نقشی در بحث‌های تاریخی مشروع ندارد. برای ارزیابی این‌که آیا ادعایی داخل طیف انکار و تحریف هولوکاست قرار می‌گیرد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • آیا منبع موثق است؟ آیا این منبع ادعاهای تاریخی اغراق‌آمیز یا نادرست دیگری داشته است؟
  • آیا منبع برای حمایت از ادعایش حقایق را گزینشی مطرح می‌کند؟
  • آیا منبع از روش‌های پذیرفته‌شده تحقیقات تاریخی پیروی می‌کند؟
  • آیا منبع یک ایدئولوژی یا باور خاص را بروز می‌دهد؟
  • آیا ادعای مطرح‌شده با تاریخ پذیرفته‌شده و مورد اجماع هولوکاست تناسب دارد؟
  • بعد از ارائۀ آن اطلاعات، منبع از شما می‌خواهد چه چیز را باور کنید؟

 

آیا انکار هولوکاست غیرقانونی است؟

قانون اساسی آمریکا آزادی بیان را تضمین می‌کند. بنابراین، در ایالات متحده انکار هولوکاست یا ایراد سخنرانی یهودستیزانه‌ ناشی از نفرت غیرقانونی نیست، به جز زمانی که تهدید قریب‌الوقوع خشونت وجود داشته باشد. بسیاری از کشورهای دیگر، به خصوص در اروپا که هولوکاست در آن اتفاق افتاده است، قوانینی برای جرم‌انگاری انکار هولوکاست و گفتار نفرت دارند. این چارچوب‌های قانونی مختلف مانع از ایجاد یک رویکرد جهانی جامع برای مبارزه با انکار هولوکاست هستند.

 

انکار و تحریف هولوکاست در کجا رایج است؟

اینترنت – به علت سهولت دسترسی و انتشار، در ظاهر ناشناس ماندن، و احساس اقتدار – در حال حاضر مجرای اصلی انکار هولوکاست است.

 

چرا برای من مهم است که به انکار و تحریف هولوکاست اهمیت بدهم؟

انکار یا تحریف تاریخ حمله به حقیقت و درک است. فهم و یادآوری گذشته در چگونگی درک ما از خودمان، جامعه، و اهداف‌مان در آینده بسیار مهم هستند. انکار یا تحریف عمدی مدارک تاریخی، درک همگانی از نحوه محافظت از دموکراسی و حقوق فردی را تهدید می‌کند.  

آزار و اذیت یهودیان توسط نازی‌ها با کلمات تنفرآمیز شروع شد، با تبعیض و کارهای غیرانسانی تشدید شد، و با نسل‌کشی به اوج خود رسید. تبعات آن برای یهودیان وحشتناک بود، اما رنج و مرگ تنها محدود به آنان نبود. میلیون‌ها نفر دیگر قربانی، آواره، و مجبور به بردگی شدند، و یا به قتل رسیدند. هولوکاست نشان می‌دهد که وقتی یک گروه مورد هدف قرار می‌گیرد، همه مردم آسیب‌پذیر می‌شوند. امروزه، در دنیایی که شاهد افزایش یهودستیزی است، آگاهی از این حقیقت مهم است. جامعه‌ای که یهودستیزی را تحمل می‌کند مستعد پذیرش سایر اشکال نژادپرستی، نفرت، و ظلم است.

 

من چه می‌توانم برای مبارزه با انکار هولوکاست انجام دهم؟

کپی رایت © موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی‌سی

 


[1] revisionists