ایرنه فروند

id2191_Irene Freund

ایرنه و برادر بزرگترش در یک خانواده یهودی در شهر صنعتی مانهایم به دنیا آمدند. پدرش، کهنه سرباز مجروح ارتش آلمان در جنگ جهانی اول و دکوراتور داخلی، و مادرش خانه دار بود. زمانی که حزب نازی در سال 1933 به قدرت رسید، برادر بزرگتر ایرنه، برتولد، در یک مدرسه دولتی تحصیل می کرد. ایرنه که سه سال بیشتر نداشت با مادرش در خانه بود. 

39-1933: جشن گرفتن تعطیلات یهودیان به همراه همه عموها و عمه ها و دایی ها و خاله هایم بسیار لذت بخش بود. یکی از محل های مورد علاقه من باغ وحش بود؛ و از میمون ها خیلی خوشم می آمد. وقتی که نازی ها کودکان یهودی را از مدرسه های دولتی اخراج کردند، من به یک مدرسه یهودی رفتم. من خیلی به پدرم وابسته بودم، و او همیشه مرا با دوچرخه اش از مدرسه به خانه می برد. بعد از اینکه نازی ها مدرسه ما را به آتش کشیدند، برادر بزرگترم به مکانی امن در انگلستان رفت- من کوچکتر از آن بودم که با او بروم. 

44-1940: در سال 1940، وقتی که 10 ساله بودم، خانواده ام را به اردوگاه های وحشتناک گورس و ریوزالت در جنوب فرانسه فرستادند. غذای آنجا افتضاح بود. “انجمن کمک به کودکان یهودی” مرا از اردوگاه خارج کرد و همراه با 13 دختر یهودی دیگر به یک صومعه کاتولیک سپرد. نام مرا از فروند به فانشه تغییر دادند و تحت نظر خواهر ترزا به تحصیل مشغول شدم. یک روز مأموران اس اس به دنبال کودکان آلمانی- یهودی مخفی شده به صومعه ما آمدند. یکی از دخترها که زبان فرانسه می دانست، به جای ما صحبت کرد. کار او مؤثر بود. آلمانی ها آنجا را ترک کردند و ما در امان ماندیم. 

در ژوئیه 1944، ایرنه سیزده ساله به دست نیروهای متفقین آزاد شد. او پس از انتقال به چند پرورشگاه در فرانسه، در سال 1947 به ایالات متحده مهاجرت کرد.

کپی رایت © موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی‌سی