برای افزایش رواداری، نیاز بیشتری به گردشگری داریم؟

66e05f11ebb6e55ade0d36d1bb785ca5c58c4dd4_2880x1620

عزیز ابوساره فعال فلسطینی است که رویکردی منحصر به فرد برای برقراری صلح سراغ دارد: گردشگری. کمی بعد از این که برادر وی به خاطر پرتاب سنگ به ماشین‌های اسرائیلی بازداشت شد و به خاطر جراحت‌های درونی که در دوران بازداشت متحمل شده‌ بود، جان خود را از دست داد، نظر عزیز [درباره زندگی] تغییر کرد. وی هجده ساله بود که تصمیم گرفت در کلاس‌های زبان عبری شرکت کند تا بتواند در شغلی مشغول به کار شود. این اولین باری بود که وی با یهودیانی برخورد داشت که سرباز نبودند. بعد از دوستی با ایشان، وی تصمیم گرفت زندگی خویش را وقف نابودی دیوارهای حائلی کند که میان فرهنگ‌ها قرار گرفته‌اند. این همکار تد نشان می‌دهد چگونه مراودات ساده با مردم در فرهنگ‌های مختلف می‌تواند باعث از بین رفتن دهه‌ها نفرت شود.