به یاد کردهایی که خودسرانه اعدام شدند و در دفاع از کردهایی که در آستانه اعدام‌اند

61-wnnimage-kurdishrefugeecamp-norther