بیایید قانون طلایی را احیا کنیم

profile_pic1

کرن آرمسترانگ، راهبه سابق و متفکر مذهبی، چیزی را که اسلام، یهودیت و مسیحیت به اشتراک دارند، و این موضوع که چگونه دین ما تاریخ جهان را شکل داده و اتفاقات و حوادث اخیر را رقم می‌زند، مورد مطالعه قرار می‌دهد. آرمسترانگ نگاهی به نقش دین در قرن بیست و یکم می‌اندازد: آیا تعصبات دینی ما را از هم جدا خواهد کرد؟ یا ما را به خاطر هدف مشترک، با هم متحد خواهد کرد؟ وی کاتالیزورهایی را که باعث می‌شوند ادیان، قانون طلایی را مجددا کشف کنند، مورد بررسی قرار می‌دهد.