خاصیت تعادل‌بخشی همدردی

f01ae6188406d6ae51520434f352c22bce3efeba_2880x1620

خاخام جکی تبیک اولین خاخام زن در بریتانیا است و به عنوان رئیس کنگره جهانی ایمان مشغول به خدمت است، وی هم‌چنین از اعضای هیات رئیسه “Inter Faith Network” و “Three Faiths Forum” است. وی بیش‌تر به خاطر تلاش‌های قابل توجهش برای دستیابی به ایمانی متمایز و متفاوت شناخته شده است. در این سخنرانی، خاخام تبیک از چالش‌های موجود بر سر راه همدردی اطلاع داده و توضیح می‌دهد چگونه تعادلی محتاطانه میان همدردی و عدالت به ما مجال می‌دهد کارهایی با نیت خیر انجام داده و آرامش روانی خود را حفظ کنیم.