زنان، زمان جنگ و رویای صلح

b35927e477cfc609c7d33c13c2791dadd9b783ac_254x191

در جنگ معمولا ما تنها شاهد اتفاقات و داستان‌های سربازان و درگیری‌هایی هستیم که در خط مقدم اتفاق می‌افتند. در کنفرانس جهانی تد در سال ۲۰۱۰، زینب سلبی داستان‌هایی تکان‌دهنده از زنانی که در پشت خط مقدم باعث تداوم زندگی روزمره در زمانه جنگ می‌شوند، روایت می‌کند و از درخواست‌ زنان می‌گوید که می‌خواهند بعد از پایان یافتن جنگ و درگیری، جایی بر سر میز مذاکره داشته باشند.