زوزانا گروئنبرگر

ZUZANA GRUENBERGER

زوزانا کوچکترین فرزند یک خانواده یهودی مجار زبان در شهر کوشیتسه بود که سه فرزند داشتند. او فرزند محبوب خانواده بود و “زوزی” صدایش می کردند. پدرش خیاط بود و کارگاه او در آپارتمان خانواده گروئنبرگر قرار داشت. 

39-1933: در نوامبر 1938، وقتی زوزانا 5 ساله بود، سربازان مجارستانی وارد کوشیتسه شدند و آن را بخشی از مجارستان کردند. مجارها نام این شهر را به کاشا تغییر دادند. دولت مجارستان که با آلمان نازی روابط دوستانه ای داشت، به وضع قوانین ضدیهود در کوشیتسه پرداخت. 

44-1940: در سال 1941، یک سال بعد از اینکه زوزانا مدرسه را آغاز کرد، مجارها خانواده گروئنبرگر و دیگر خانواده های یهودی را به اردوگاه هایی در بخش های دیگر مجارستان منتقل کردند. خانواده گروئنبرگر در بهار سال بعد آزاد شدند و به کوشیتسه بازگشتند، اما طولی نکشید که برادر زوزانا و پدر او را برای بیگاری بردند. در سال 1944، 12000 یهودی کوشیتسه- از جمله زوزانا، مادر و خواهرش- توسط مجارهایی که با آلمانی ها همکاری می کردند، بطور جمعی دستگیر شدند. آنها را به یک کارخانه آجرپزی در حاشیه شهر فرستادند و سوار قطارهایی کردند که به سوی آشویتس می رفت. 

زوزانا و مادرش بلافاصله پس از ورود به آشویتس در ماه مه 1944 با گاز کشته شدند. زوزانا 11 سال داشت.

کپی رایت © موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی‌سی