مبارزه بدون خشونت

Scilla Elworthy

چگونه با یک موقعیت زورگویی و قلدری مقابله می‌کنید بدون این‌که خود در ورطه گردن‌کلفتی بیفتید؟ در این صحبت خردمندانه و احساسی، سیلا الورثی، مهارت‌هایی را که – به عنوان یک فرد یا یک کشور- برای مبارزه با زورگویی بدون استفاده از زور نیاز داریم، مشخص می‌کند. برای پاسخ به این سوال که چگونه و چرا اقدامات غیرخشونت‌آمیز عمل می‌کنند، وی از قهرمانانی تاریخی هم‌چون انگ سان سو چی، مهاتما گاندی، نلسون ماندلا، و فلسفه‌های شخصی‌شان که یاری‌بخش آن‌ها در اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده، یاد می‌کند.