مصاحبه با کیت بیگولو

Kit_Bigelow

کیت بیگولو، مدیر پیشین امور خارجی‌ انجمن فکری ملی‌ بهائیان آمریکا می‌‌باشد. از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، او مسئولیت اصلی‌ اداره دفتر امور خارجی‌ واقع در واشنگتن و دفتر نمایندگی بهائیان آمریکا در سازمان ملل را بر عهده داشته است.

همچنین او مسئولیت ادارهٔ دفتر پناهندگان بهایی و دفتر اطلاعات عمومی‌ را تا زمان ادغام با دیگر موسسات انجمن فکری ملی‌ آمریکا، بر عهده داشته است. موضوعات اصلی‌ مورد توجه کیت بیگولو عبارتند از: حقوق بشر، آزادی مذهبی‌، پیشرفت زنان، امور پناهندگان، توسعهٔ پایدار، روابط رسانه‌ای و مسائل مربوط به سازمان ملل متحد.

او انجمن فکری ملی‌ را در جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر از جمله آزادی مذهبی‌، پیشرفت حقوق زنان، امضای معاهدات حقوق بشری سازمان ملل توسط آمریکا و حذف نژاد پرستی‌ نمایندگی کرده و همراه با دیگر سازمان‌های غیر دولتی، در مراجع مهمی‌ چون کاخ سفید، وزارت امور خارجه، کنگره و سازمان ملل به دفاع از این حقوق پرداخته است.

وی مسئولیت خبررسانی به دولت آمریکا و رسانه‌های دولتی آمریکا راجع به نقض حقوق بهائیان و تعقیب و محاکمه آن‌ها در ایران و کشور‌های اسلامی را بر عهده داشته و در نشست‌های مختلف کنگره در مورد سرکوب بهائیان در ایران و مصر سخن گفته است.