وقتی مسلمانان، بنیادگرایی را به چالش می‌کشند

headshot

کریمه بنون چهار داستان عمیق و قدرت‌مند را از مبارزه مردم واقعی با بنیادگرایی در باهمستان‌های خویش، با ما در میان می‌گذارد – مردمی که از تبدیل ایمان خویش که بدان مهر می‌ورزند، به ابزاری برای ارتکاب جرم، قتل و حمله به دیگران، جلوگیری کرده‌اند. این داستان‌های شخصی یکی از نادیده‌گرفته‌‌شده‌ترین چالش‌های حقوق بشری دنیا را به گونه‌ای انسانی و قابل همذات‌پنداری، روایت می‌کند.