یوزف موشا مولر

id2582_Joseph Muscha Mueller

يوزف از والدین کولی در بیترفلت (Bitterfeld) آلمان متولد شد. او به دلایل نامعلومی یک سال و نیم ابتدای زندگی خود را در پرورشگاه گذراند. در زمان تولد يوزف، حدود 26 هزار کولی از قبایل زینتی (Sinti) یا روما (Roma) در آلمان زندگی می کردند. با اینکه اکثر آنها تبعه آلمان بودند، اغلب توسط سایر آلمانی ها مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می گرفتند.

39-1933: وقتی يوزف یک سال و نیم بیشتر نداشت، به فرزند خواندگی خانواده ای در شهر هال (Halle)، حدود 20 مایلی بیترفلت پذیرفته شد. همان سال، حزب نازی به قدرت رسید. وقتی يوزف در مدرسه بود، اغلب قربانی خطاهای دیگران می شد و به دلیل “بدرفتاری” کتک می خورد. همچنین همکلاسی های او که عضو جنبش جوانان هیتلر بودند با ناسزاهایی چون “حرامزاده” و “دورگه” به او توهین می کردند.

44-1940: در 12 سالگی، دو غریبه یوزف را به بهانه اینکه “آپاندیس” دارد و باید فوراً عمل شود از کلاس بیرون آوردند. او اعتراض کرد، اما مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به زور به اتاق عمل برده شد. در آنجا او را عقیم کردند: اين عمل طبق قانون نازیها مجاز تلقی می شد و آنها اجازه داشتند افراد “غیراجتماعی”- كه کولی ها را نيز شامل می شد- را به زور عقیم کنند. قرار بود که یوزف بعد از بهبودی به اردوگاه کار اجباری برگن- بلزن (Bergen-Belsen) تبعید شود، اما پدرخوانده اش او را از بیمارستان فراری داد و پنهان کرد.

یوزف پنج ماه در یک آلونک در باغی پنهان شد و به این ترتیب از بقیه دوران جنگ جان سالم به در برد.

کپی رایت © موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی‌سی