• پروژه رواداری
  آگاهی بخشیدن و پرورش چند فرهنگی و محترم شمردن تفاوت‌ها
 • رواداری چیست؟
  تاریخچه‌ای از این مفهوم
 • آشنایی با واقعیت‌ها
  نسل‌کشی چگونه اتفاق افتاد؟
 • جوامع باز
  متفکران پیشرو بحث می‌کنند که چگونه رواداری باعث تحقق آزادی می‌شود.
 • اقدامات شجاعانه اخلاقی
  سرگذشت‌های نفس‌گیر افرادی شجاع که علیه نفرت و کین‌جویی به مقابله برخواستند
 • کودکان هولوکاست
  تجربه کم‌سن‌ترین قربانیان

درباره توانا

توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران، موسسه‌ای پیشگام در زمینه آموزش آنلاین است. توانا در تاریخ ۱۷ می سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت از شهروندی فعال و رهبری مدنی در ایران از طریق راه‌های گوناگون برای آموزش شهروندی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای جامعه مدنی، شروع به کار کرد. چشم‌انداز توانا دست‌یابی به جامعه‌ای آزاد و باز برای ایرانیان است، جامعه‌ای که در آن هر ایرانی از فرصت‌های برابر، عدالت و آزادی‌های کامل مدنی و سیاسی بهره‌مند شود.

درباره پروژه رواداری

پروژه رواداری در صدد است تا منبع الهامی باشد برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی و به رسمیت شناختن تفاوت در میان شهروندان. پروژه رواداری با تهیه و استفاده از مجموعه متنوعی از منابع آموزشی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی، بر نقش هر فرد برای مقابله با نفرت تاکید داشته و به برشمردن فواید زندگی روادارانه در جامعه‌ای باز و آزاد می‌پردازد. پروژه روادری از طریق آموزش سعی دارد تا جلوی اذیت و آزار و نسل‌کشی [اقلیت‌ها] را گرفته و بذرهای بنیادین جامعه‌ای پایدار و متنوع را در خاورمیانه بزرگ کاشته و پرورش دهد.

به توانا بپيونديد