درس‌های تاریخ

شما اینجا هستید

در این قسمت شما با سرگذشت نفس‌گیر زنان و مردان شجاعی آشنا می‌شوید که خود را به آب و آتش زدند، و گهگاه حتی خود را در معرض خطر قرار دادند تا با نفرت و نارواداری مبارزه و مقابله کنند. این حکایات دامنه متنوعی از داستان‌های ملتی که با هم متحد شدند تا از جمعیت یهودی خویش در برابر هولوکاست محافظت کنند، گرفته تا اعلامیه باستانی رواداری مذهبی کورش کبیر را در خود جای داده است. این سرگذشت‌ها نشان می‌دهند که رهبران بزرگ –و به همان اهمیت، انسان‌های عادی- چگونه می‌توانند موجب تغییر شده، از آزار و رنج کشیدن دیگران ممانعت به عمل آورده و بر کرامت انسانی ایشان مهر تایید زنند.

درباره توانا

توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران، موسسه‌ای پیشگام در زمینه آموزش آنلاین است. توانا در تاریخ ۱۷ می سال ۲۰۱۰ با هدف حمایت از شهروندی فعال و رهبری مدنی در ایران از طریق راه‌های گوناگون برای آموزش شهروندی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای جامعه مدنی، شروع به کار کرد. چشم‌انداز توانا دست‌یابی به جامعه‌ای آزاد و باز برای ایرانیان است، جامعه‌ای که در آن هر ایرانی از فرصت‌های برابر، عدالت و آزادی‌های کامل مدنی و سیاسی بهره‌مند شود.

درباره پروژه رواداری

پروژه رواداری در صدد است تا منبع الهامی باشد برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی و به رسمیت شناختن تفاوت در میان شهروندان. پروژه رواداری با تهیه و استفاده از مجموعه متنوعی از منابع آموزشی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی، بر نقش هر فرد برای مقابله با نفرت تاکید داشته و به برشمردن فواید زندگی روادارانه در جامعه‌ای باز و آزاد می‌پردازد. پروژه روادری از طریق آموزش سعی دارد تا جلوی اذیت و آزار و نسل‌کشی [اقلیت‌ها] را گرفته و بذرهای بنیادین جامعه‌ای پایدار و متنوع را در خاورمیانه بزرگ کاشته و پرورش دهد.

به توانا بپيونديد